وحشت اداره فرق و ادیان از چیست؟

۱,۳۹۵

اداره فرق و ادیان وابسته به مؤسسه حق پژوهشی در ایالت خودمختار خراسان رضوی از چه می ترسد؟

در حالیکه مدافعان حقوق بشر و انسانیت و آزادی تمام تلاش خود را بکار می بندند تا عنصر وحدت و یکپارچگی را در میان انسانها برقرار و در حفظ آن کوشا باشند و آنرا پاس دارند؛ دست اندرکاران دالانهای سیاه اداره فرق و ادیان از وحدت و یکپارچگی و اتفاق و اتحاد پیروان تنوعهای اعتقادی که سالهاست حقوقشان مورد تضییع نهادهای سرکوبگر و نیروهای امنیتی قرار می گیرد وحشت زده شده و ترس و ابای خود را با انتشار مطالبی به شرح زیر ابراز می دارند

پایگاه خبری درویشان در جهان (اینفوصوفی)، افتخار آن را دارد عمده فعالیت خود را متمرکز بر حقوق پیروان تنوعهای عقیدتی در ایران نماید و صدای مظلومیت انسانهایی را که تنها به جرم عقیده مورد ظلم ظالم واقع شده اند را به گوش جهانیان برساند.

چرا طیف افراطی فرقه گنابادی، سنگ سرکرده فرقه عرفان حلقه را به سینه می‌زند؟!

پاسخ: ائتلاف نانوشته جریان‌های فرقه‌ای و اهداف و مبانی مشترک در تبرج‌خواهی و انحراف از مسیر راستین.