اطلاعیه آقای دکتر رضا تابنده

۱,۱۱۹

آقای دکتر رضا تابنده یکی از درویشان گنابادی دقایقی پیش اطلاعیه ای را منتشر کرد، که مشروح آن بشرح زیر است :