گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

۱,۲۹۷

“احتمال انتقال حیات” از کره ای در فضا به کره دیگر

اخیرا پژوهشگران چینی موفق به انتقال مجموعه ای از هسته ها و حبه ها و دانه های گیاهان زمینی به کره ماه شده اند. سفینهء حامل حبه های گیاهان در قسمت تاریک کره ماه فرود آمده و پس از استقرار ، آزمایشگاهی که درآن است با دریافت فرمان از مرکز زمینی، فعال شده و به آبیاری قطره ای این حبه ها پرداخته است. از فردای آبیاری، حبه ها، روند رشد خود را آغاز کرده و پوسته های سخت خود را شکافته و ساقه هایشان جوانه زده و برگهایشان باز شده است.

به این ترتیب انتقال چرخه حیاتی از یک کره در فضا(مثل کره زمین) به یک کره دیگر در فضا (مانند کره ماه) یک امر واقعی و تحقق یافته است و دیگر به مبحث “سیانس فیکسیون” تعلق ندارد.

حالا این سئوال مطرح است که آیا در گذشته های دور، شاید چند میلیارد سال قبل، سفیه ای فَلَک پیما بانک اطلاعاتی ژنتیکی مشتمل بر میکروارگانیسم هایی را که در یک کره دیگر (مثلا سیاره مریخ، یا هر کره دیگری که هنوز مشخص نشده است) وجود داشتند، به زمین انتقال داده باشد. آیا نشانه هایی از چنین واقعه ای در متون پیشنیان یافت میشود؟ در گفتار کنونی، دو آیه از قرآن مجید در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم