افشای توطئه های جدید بر علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

۱,۳۲۲

هو
۱۲۱
پس از سلام،
به عرض عموم فقرای سلسله حقه گنابادی میرسانم که با توجه به انتشار مطالب عجیب و غریب و خلاف واقع دریک صفحه بی هویت اینستاگرامیِ خلق الساعه – که فقط دو روز از تاریخ “ظهور”ش میگذرد !- و منتسب به برادر ایمانی مکرم جناب آقای محمداسماعیل صلاحی میباشد؛ و با توجه به اتفاقات غیرمترقبه و غیرقابل درکی که دررابطه با صفحه های مجازی آقای صلاحی به وقوع پیوسته؛ و نیز توقف ناگهانی فعالیت صفحهء اینستاگرامی این برادر با بیش از چهارهزار و سیصد عضو؛ و با توجه به قطع کلیه ارتباطات تلفنی و اینترنتی ایشان با سایرین؛ و درعین حال انتشار “اظهارات ضدونقیض” صوتی – تصویری این برادر – که یادآور فیلمهای”اعترافات تلویزیونی ” محکومان امنیتی در دادگاه های به اصطلاح انقلاب در دهه شصت میباشد-،… چنین به نظر میرسد که در حال حاضر جناب آقای محمداسماعیل صلاحی تحت فشار ماموران دستگاه های امنیتی قرار گرفته و مسلوب الحریت گشته است.
واضح و مبرهن است که کلیه مطالبی که (به احتمال قریب به یقین توسط ماموران امنیتی تنظیم و نوشته شده و) جلوی دوربین توسط ایشان روخوانی میشود ارزش و اعتبار حقوقی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

درعین حال آخرین متنی که به صورت یک “اعترافنامه” کودکانه و مضحک و سخیف از جانب جناب آقای صلاحی در یک صفحه قلابی و مجعول اینستاگرامی انتشار یافته و در آن ایشان به اصطلاح “اعتراف” کرده که از طرف این جانب به مدت یک سال “اغفال شده”!! تا مطالب خلاف واقع بگوید و با رسانه های مختلف خارج کشور در ارتباط باشد و دیگران را متهم به ارتکاب اعمال قانون شکنانه بکند، همه و همه کذب محض و دروغ آشکار و فاقد ارزش حقوقی است و تنها میتواند به عنوان سند رسوایی جیره خواران و مزدوران و مدیران بی تدبیر و پیشانی سیاه “اداره فرق و ادیان” نهادهای جورواجور و موازی کار اطلاعاتی به شمار رود.

 

 

 

 

 

از عموم عزیزان و مومنان درخواست میکنم که حساسیت وضعیت کنونی را درک نمایند، وبا فراست و کیاست و دقت نظر بسیارزیاد – که مستلزم روشن بینی عرفانی است – عمق این توطئه های شیطانی و خبیثانه را شناسایی کرده و ماموران و مزدوران دوایر “فرق و ادیان” را که به بیخردانه ترین اشکال در داخل و خارج کشور به توطئه های ضددرفقر و درویشیِ از قبل ورشکسته و محکوم به زوال سرگرم هستند افشاء نمایند.
بیست و دوم فروردینماه ۱۳۹۸ خورشیدی.
بنده کمترین حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

منبع : فیسبوک آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش