«حضرت خدیجه الگوی یک زن موحد و مسلمان» ؛ بقلم خانم شرمان بهشتی

۱,۵۱۷

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharmane Behechti (@sharmane121) on

از همین نویسنده پستهای بیشتر بخوانیم : 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharmane Behechti (@sharmane121) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharmane Behechti (@sharmane121) on

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.