پاسخ به برخی شبهات در خصوص شخصی بودن پوشش

۸۸۲

هو

۱۲۱

پاسخ به برخی شبهات در خصوص شخصی بودن پوشش
با سلام

به عرض می رساند علمی بودن یک نظریه منافی ابطال پذیری علمی آن نیست. مادامی که یک نظریه علمی با نظریه عملی جدیدتری ابطال نشده ، بقوت خود باقی و معتبر است. در بحث مورد اشاره شما اینجانب نظریات خود را مستدلاً و مستنداً بیان کردم و انتظار می رود شما نیز مستنداً و مستدلاً ، استدلالات بنده را پاسخ گویید در غیر اینصورت ضرورتی به تهمت پراکنی نیست.

دست بر قضاء دروغ را کسانی گفته اند که برای وضع یک حکم فقهی ، به آیات مسنوخه استناد جسته و یا معانی واژگان قرآنی را تحریف کرده اند و اینجانب امید آن دارم که این دروغ البته عمدی نبوده باشد.

با یک پژوهش ساده در می یابید که واژه حجاب در قرآن کریم در هفت آیه بکار رفته و در هر هفت آیه به معنی “پرده” یا “حائل” می باشد منجمله در بخشی از آیه ۵۳ سوره احزاب می فرماید:

” ….وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّمَتَاعًافَاسْأَلُوهُنَّمِنْوَرَاءِحِجَابٍ…”

یعنی :”… اگر از زنان پیامبر چیزی می خواهید از پشت پرده بخواهید…” که البته اینجا قطعاً خطاب به مردان است (دقت کنید) .

ونیز در آیه ۴۵ سوره احزاب می فرماید :

” وَإِذَاقَرَأْتَالْقُرْآنَجَعَلْنَابَیْنَکَوَبَیْنَالَّذِینَلَایُؤْمِنُونَبِالْآخِرَهِحِجَابًامَسْتُورًا”

یعنی ” و هنگامی که تو قرآن را می خوانی میانه تو و کسانی که به جهان دیگر باور نمی آورند را پرده ای پوشیده ، فرا می گیرد.” ملاحظه می فرماید که معنی واژه حجاب پوشش نیست بلکه پرده است و پوشیدنی هم نیست .

خوشحال خواهم شد اگر روشن بفرمایید از چه هنگام و چرا و چگونه واژه حجاب به معنی پوشش در میان مسلمان رایج شده است . آیا گروهی از فقهاء عظام در این خصوص نقشی داشته اند؟

در اسلام مدنی دین معادل با قرآن است لذا احکام باید حتما در قرآن تشریع شده باشند تا بتوانند بعنوان یک حکم دینی ابلاغ شوند در حالی پوشش امری کاملاً شخصی است و نمی تواند یک حکم دینی تلقی شود .

حضرت آقای مجذوب علیشاه قطب حی سلسله مصداق «حجاب اسلامی» را ترسیم نفرموده اند و آن را به محل سکونت خانواده های مشرف به فقر در چهار گوشه جهان موکول فرموده اند. در ایران حجاب یک مقوله تقنین شده توسط قانونگذاران (و نه استخراج شده از قرآن)می باشد، و حضرت آقای مجذوب علیشاه نیز که در حوزه قضایی قوانین جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند ملتزم به قوانین جاری در کشور هستند، قوانینی که در خارج از مرزهای کشور الزام اجرایی ندارد.

 

View this post on Instagram

 

هو ۱۲۱ پاسخ به برخی شبهات در خصوص شخصی بودن پوشش با سلام به عرض می رساند علمی بودن یک نظریه منافی ابطال پذیری علمی آن نیست. مادامی که یک نظریه علمی با نظریه عملی جدیدتری ابطال نشده ، بقوت خود باقی و معتبر است. در بحث مورد اشاره شما اینجانب نظریات خود را مستدلاً و مستنداً بیان کردم و انتظار می رود شما نیز مستنداً و مستدلاً ، استدلالات بنده را پاسخ گویید در غیر اینصورت ضرورتی به تهمت پراکنی نیست. دست بر قضاء دروغ را کسانی گفته اند که برای وضع یک حکم فقهی ، به آیات مسنوخه استناد جسته و یا معانی واژگان قرآنی را تحریف کرده اند و اینجانب امید آن دارم که این دروغ البته عمدی نبوده باشد. با یک پژوهش ساده در می یابید که واژه حجاب در قرآن کریم در هفت آیه بکار رفته و در هر هفت آیه به معنی “پرده” یا “حائل” می باشد منجمله در بخشی از آیه ۵۳ سوره احزاب می فرماید: ” ….وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّمَتَاعًافَاسْأَلُوهُنَّمِنْوَرَاءِحِجَابٍ…” یعنی :”… اگر از زنان پیامبر چیزی می خواهید از پشت پرده بخواهید…” که البته اینجا قطعاً خطاب به مردان است (دقت کنید) . ونیز در آیه ۴۵ سوره احزاب می فرماید : ” وَإِذَاقَرَأْتَالْقُرْآنَجَعَلْنَابَیْنَکَوَبَیْنَالَّذِینَلَایُؤْمِنُونَبِالْآخِرَهِحِجَابًامَسْتُورًا” یعنی ” و هنگامی که تو قرآن را می خوانی میانه تو و کسانی که به جهان دیگر باور نمی آورند را پرده ای پوشیده ، فرا می گیرد.” ملاحظه می فرماید که معنی واژه حجاب پوشش نیست بلکه پرده است و پوشیدنی هم نیست . خوشحال خواهم شد اگر روشن بفرمایید از چه هنگام و چرا و چگونه واژه حجاب به معنی پوشش در میان مسلمان رایج شده است . آیا گروهی از فقهاء عظام در این خصوص نقشی داشته اند؟ در اسلام مدنی دین معادل با قرآن است لذا احکام باید حتما در قرآن تشریع شده باشند تا بتوانند بعنوان یک حکم دینی ابلاغ شوند در حالی پوشش امری کاملاً شخصی است و نمی تواند یک حکم دینی تلقی شود . حضرت آقای مجذوب علیشاه قطب حی سلسله مصداق «حجاب اسلامی» را ترسیم نفرموده اند و آن را به محل سکونت خانواده های مشرف به فقر در چهار گوشه جهان موکول فرموده اند. در ایران حجاب یک مقوله تقنین شده توسط قانونگذاران (و نه استخراج شده از قرآن)می باشد، و حضرت آقای مجذوب علیشاه نیز که در حوزه قضایی قوانین جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند ملتزم به قوانین جاری در کشور هستند، قوانینی که در خارج از مرزهای کشور الزام اجرایی ندارد

A post shared by afshin sajedi (@afshin.sajedi) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.