«سلام بر مولایم حسین»؛ برگرفته از صفحه دکتر رضا تابنده

۱,۸۸۲

هو
١٢١


یا شیعه آل سفیان ان لَم یَکُن لَکُم دینٌ و کُنتُم لاتَخافونَ المَعادَ فَکونوا اَحراراً فِی دُنیاکُم

سلام بر مولایم حسین
سلام بر ظهور العشق الاعلى
سلام بر ثارالله
سلام بر تمام شهیدان راه حق
سلام بر اولیاء خدا (تنهاترین انسانهاى عالم)
سلام بر تمام مظلومان دوران
سلام بر تمام آزادگان
سلام بر تمام طالبان حق