اطلاعیه مطبوعاتی شورای همکاران «دُرّ تی وی»

۱,۰۵۱

هموطنان گرامی

کانال های تلگرامی و خبرگزاریهای منتسب به دستگاههای امنیتی – اطلاعاتی، که براساس رسالت سازمانی به تفرقه افکنی میان گروهای مختلف مردم ایران مشغول هستند؛ مسئولیت اعتراضات گسترده و میلیونی مردم را که ناشی از ضعف مدیریت در اداره امور جاریه کشور است؛ متوجه خبرگزاری ها و رسانه های مستقل نموده، و بخصوص شبکه جهانی خبررسانی مستقل و مردمی «دُرّ تی وی» را آماج حملات ناجوانمردانه خود قرار داده اند!

برخی از این خبرگزاریهای اتهام پراکنِ ضدمردمی و وابسته به نهادهای امنیتی- اطلاعاتی مبنای ادعاهای خود را ، نظریات مدیران امنیتی کشور که عموما مدیریت شبکه های مجازی علیه آزادیخواهان را برعهده دارند، قرار می دهند.

کانالهای وابسته به دستگاههای اطلاعاتی – امنیتی ، بی توجه به مطالبات بر حقّ مردم ایران و با غمض عین از مسئولیت غیر قابل انکار دستگاههای متولی که موظف به تامین نیازهای مردم هستند – در شرایطی که خواستهای مردم ایران در رسانه های داخلی نادیده و نا شنیده انگاشته می شود- بجای مخاطب قرار دادن مراجع ذیربط و مسئول ، رسانه های مردمی نظیر «دُرّ تی وی» را که بنابر تعهد حرفه ای-رسانه ای به انعکاس مطالبات برحقّ اقدام می کند، مقصر نا آرامی ها قلمداد می نمایند.

در این خصوص ذکر نکات ذیل جهت تنویر افکاری عمومی ضروری است :

نخست – همانگونه که پیش از این نیز تصریح شده ، خبرگزاری «در تی وی» برابر اساسنامه مصوب، به شکلی حرفه ای به امر خبر رسانی پرداخته و نحوۀ عملکرد آن هیچ ارتباطی با هیچ شخصیت حقیقی ندارد؛ به این ترتیب انتساب این خبرگزاری به هیچ شخصیت حقیقی امکان پذیر نیست و اگر کس یا کسانی که قصد منسوب کردن این رسانه را به هر طریقی به شخص یا جریان خاصی دارند، خلاف واقع اظهار نظر کرده اند.

دوم – شبکه جهانی خبررسانی مستقل و مردمی «در تی وی»، بنا بر رسالت حرفه ای ، تنها با هدف اطلاع رسانی و انتشار اخبار بمنظور آگاهی رسانی نسبت به رخدادها و وقایع جاری به این رسالت مهم اشتغال دارد و در این امر خود را موظف به پاسخگویی به هیچ شخص ، سازمان یا ارگانی نمی داند.

سوم – به مسئولان بیک فایت و غرقه در فسادی، که سالهای مدید است اداره کشور را در دستان خود دارند، توصیه می شود بجای فرافکنی های مستعمل و بی حاصل ، اندکی به ندای مردم جان به لب رسیده گوش فرا داده و عملکرد غیرمدبرانه خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

آئینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

شورای همکاران خبرگزاری «دُرّ تی وی»

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

منبع : شبتاب نیوز