پیام نوروزی دکتر سیدمصطفی آزمایش برای هموطنان و فرهنگدوستان جهان

۱,۴۸۲

آهوی آتشین روی، چون در بَرِه درآید

کافورخشک گردد، با مشک تَر، برابر

حلول عیدسعید باستانی را به همه هموطنان و فرهنگدوستان جهان تبریک میگویم و برای همه آنها در سال یکهزاروسیصدونودونه خورشیدی سلامتی و سربلندی وفرخندگی ظاهری و باطنی، در کَنَفِ عنایات خاصه قادر متعال مسئلت دارم.

اللّهم، اِلهنا و رَبنّا! حَوِّل حالَنا الی اَحسن الحال

 

View this post on Instagram

 

آهوی آتشین روی، چون در بَرِه درآید کافورخشک گردد، با مشک تَر، برابر حلول #عید_سعید_باستانی را به همه هموطنان و فرهنگدوستان جهان تبریک میگویم و برای همه آنها در سال یکهزاروسیصدونودونه خورشیدی سلامتی و سربلندی وفرخندگی ظاهری و باطنی، در کَنَفِ عنایات خاصه قادر متعال مسئلت دارم. اللّهم، اِلهنا و رَبنّا! حَوِّل حالَنا الی اَحسن الحال #سیدمصطفی_آزمایش #سال_نو_مبارک #پیام_نوروزی

A post shared by Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) on