«شرح رموز حرکات سماع»؛ کاری از استودیو نجوا

۱,۲۹۰

سماع چیست؟

در آیین حضرت مولانا سماع را سبب آرام دل عاشقان، سرور سینه صادقان ، غذای جان و دوای درد نام نهادند.

نظرات طرح شده در این ویدئو الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.