گفتاری چند پیرامون دیباچه گلستانِ شیخ اجلّ سعدی شیرازی

۱,۱۷۵

به‌مناسبت روزهای آغازین اردیبهشت‌ماه گفتاری چند پیرامون دیباچه گلستانِ استاد سخن، شیخ اجلّ سعدی شیرازی

هم‌زمان با فراسیدن ماه اردیبهشت به‌مناسبت بزرگداشت سعدی از حکما متأله اشاره‌ای چند به دیباچه گلستان سعدی شده‌است.