تأملاتی پیرامون افول وضعیت سلامتی و رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه

۱,۰۷۴

استدعای پاسخ برای چند پرسش اساسی؛ برگرفته از صفحه اینستاگرام خانم شرمان بهشتی 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

تأملاتی پیرامون افول وضعیت سلامتی و رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه.

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht) le