مقالات وارده؛ «معامله ای به ثمن بخس»

۳۸۶

یکی از مخاطبان اینفوصوفی مطلبی را برای ما ارسال داشته که عینا در اینجا آورده می شود:

آقای هرسینی ؛ شما بعنوان یک وکیل سوگند خوردید و از سویی به عنوان یک درویش تعهد دادید که به خلق خدا شفقت کنید.

بعد از واقعه گلستان چرا پیگیر وضعیت زندانیان نشدید!؟

حتی نماینده حقوقی رئیس جمهور ، خانم مولاوردی هم در اسفند به ستوه آمده و گفته بود «منتظر وکلا و نمایندگان دراویش بودم اما تاکنون از طرف دراویش هیچ کس به دیدنم نیامد!»

سوال اول: چرا با پیش کشیدن جناحین چپ و راست ، مذاکره نکردید! مگر وکیل ، وظیفه ای پیش از هر موضوعی ، از دفاع از حقوق موکل برایش اهمیت ندارد؟!

دوم: چه احتیاط سیاسی بود که ترجیح دادید ، زندانیانی که امید به وکالت تو داشتند و از همه مهم تر مرشد و مربی و دوست قدیمی تان را به ثمن بخس معامله کنید!؟

سوم: شما خوب میدانید، برای هر قضاوتی دادگاهی لازم است، چطور و چرا برای صدها تن از موکلانتان که به امید تلاش شما بودند تقاضای اشد مجازات کردید!؟

چهارم: چرا به دراویش که پروانه وکالت داشتند، اجازه ورود به پرونده ها را ندادید!؟

پنجم: چرا وقتی عده ای از وکلای حقوق بشری ، بدون دستمزد اظهار تمایل کردند که به پرونده ها ورود پیدا کنند . شما اجازه ورود باز هم ندادید؟! مگر چه خبر بود!؟

چه توافقی (منظور از توافق همان توافقی است که آقای حسینعلی کاشانی به آن اشاره کرده بود) شده بود؟!

توافق بر عدم دستیابی از حقوق اولیه انسانی ؟!

توافق بر سرکوب زندانیان؟!

توافق بر قربانی کردن جان ثلاث؟!

همه این رنجها را عزیزان زندانی و شهدای ما تحمل کردند، که رهبر و مولایمان سالم باشد. اما آن هم بر توافقی کثیف محو شد.

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.