حضرت آقا به فقرا فرمودند : “الحمدلله که زنده موندم و بعد از مدتها مجدد خدمتتون باشم”

۹۱۲

حضرت آقا به فقرا فرمودند:

“انشالله عید مبارک باشه برای شما و فقرا و همه دوستان شما. الحمدلله که زنده موندم و بعد از مدتها مجدد خدمتتون باشم.”

دقیقه ۲ بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علیشاه) ۸ شهریور ۱۳۹۷ که سایت مزار بیدخت اول به صورت تصویری زیر عنوان “نقص در تصویربرداری” سانسور کرد و بعد متن ان را نیز زیر عنوان “وقفه بابت سلام و احوالپرسی” سانسور کرد. چرا؟

حضرت آقا به فقرا فرمودند:

“انشالله عید مبارک باشه برای شما و فقرا و همه دوستان شما. الحمدلله که زنده موندم و بعد از مدتها مجدد خدمتتون باشم.”

ای سخت دلان سست پیمان
این شرط وفا بود که بی‌دوست
بنشینم و صبر پیش گیرم؟
دنبالهٔ کار خویش گیرم؟

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews