پیام اعلام حمایت مسعود اخترانی تهرانی از کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۵۸۳

دادخواهی یکی از روشهای مطالبه گری برای کشف حقیقت است.

در خصوص آقای نورعلی تابنده ،این شخصیت تنها به دراویش گنابادی مربوط نیست،ایشان یکی از مفاخر جامعه حقوقی و شخصیت برجسته حقوق بشری میباشد، که پس از اعلام مرگ مشکوک وی و عدم روأیت جسد ایشان، لازم است که نحوه ی مرگ که احتمالا موضوع حذف فیزیکی و سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی بوده مورد دادخواهی قرار گیرد تا ابعاد در این موضوع بیشتر نمایان شود.

همه ما وظیفه داریم دادخواه و مطالبه گر حقوق بشر باشیم.