به یاد شیخ بزرگوار و مربی معنوی جناب آقای شیخ یوسف مردانی درویش صدقعلی قافله سالار قاف قرب الی‌الله

۱,۳۱۰

گفتاری با یاد و خاطره شیخ بزرگوار و مربی معنوی جناب آقای شیخ یوسف مردانی درویش صدقعلی قافله سالار قاف قرب الی‌الله

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران

ذکر خاطرات جناب آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش از شیخ یوسف مردانی درویش صدقعلی