مقالات وارده؛ «جایگاه نظام هزار ساله تصوف و نیابت»

۱,۰۹۱

نمایندگان محترم،

در مورد استجازه اجتماعی شما (با همان شورای رهبری) که به یکباره به قلمروهای فقر و سیاست و … وارد شد.
سوالاتم این است!؟
آیا این استجازات شما محدودیت زمانی و مکانی مانند اجازات فقری دارند !؟
با توجه به محو وقایع گلستان دلیل اصرار بر استمرار شما بر افتخار خدمت چیست!؟ بخصوص خدمتگذارانی که خود را موظف به پاسخ هم اصلا نمی دانند؟
سوالم اکنون در مورد آینده جریانی است که به زور خود را به سلسله پیوند زده خوب است در خصوص استمرار یا توقف این تشکلیات جدید (افتخاری- تحمیلی) توضیح دهید!؟

و اصلا سوال مهم تر اینکه خوب است جهت تنویر افکار عمومی ، خود و فقرا وظایف محوله خود را در بعد از حادثه گلستان و اکنون شرح دهید؟ که وظایف شما شامل چه بخش ها و دستوراتی میشود، مطمئنا نامحدود نیست؟

اما اکنون با ادامه این مسیر شما اصلا می توان برای کارهای شما پایانی متصور بود یا قرار است با همین خصوصیات (آلوده به سیاست ورزی های حاکمیت جائر و افترا توهین به دراویش و با مبانی نظری حفظ سلسله به قیمت حذف قطب…) پیش بروید؟!

بیم آنجاست که این شورا برای خود پایانی متصور نباشد و حتی برای پس خود هم نظام هزار ساله تصوف را موذیانه تغییر داده و نائب انی در پس خود بگمارد .
اکنون باید دید بدنه جامعه درویشی این عضو غریب را بلاخره پس خواهد زد یا در خود هضم میکند؟!

سیدرضا قاف

از همین نویسنده بیشتر بخوانیم:

«خودخواندگی، میراث نامشروع حکومت با خائنین»

اینفوصوفی افتخار آن را دارد تا با هماهنگی و بنا به درخواست و با موافقت نگارنده ، مطالب، اسناد، شواهد و مقالاتی که برای ما ارسال می شود را منتشر نماید.

منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات همراهان و یاران گرامی هستیم.

مقاله ای که از نظر گذشت یکی از مقالات دریافت شده از مخاطبان محترم اینفوصوفی است که برای بخش تماس با ما ارسال شده است.

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.