نامه خدمتگزاران کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده به جناب آقای مهندس جذبی ثابتعلیشاه

۱,۵۲۹

به نام خداوند جان و خرد

باعرض سلام خدمت جناب آقای مهندس حاج سیدعلیرضاجذبی ثابتعلیشاه دامت برکاته

پس از آرزوی سلامتی کامل و طول عمر و دوام فیض برای جنابعالی، در کمال ادب و احترام عرض میشود:

در چند روز اخیر در خلال گفتگوهای تلفنی به پرسشگران علاقمند مطالبی را تقریر فرموده اید که حائز اهمیت زیاد است.

به عنوان مثال تلفناً در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (بیست ونه و سی ام مهر جاری) خدمتتان عرض شد که «مدتی است که کمپینی به نام کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده به جریان افتاده و مردم میکوشند تا در فضای اینترنتی سئوالات خود درباره رخدادهای دو سال پایانی حیات حضرت آقای مجذوبعلیشاه با آقایان نمایندگان اربعه افتخاری شامل حاج محمدآقاتابنده، حاج آقا حسینعلی کاشانی؛ حاج آقا غلامرضا هرسینی و حاج آقا میریونس جعفری  در میان بگذارند. اما تاکنون از طرف افراد مزبور با بی اعتنایی و بی توجهی کامل روبرو شده اند.»

جنابعالی در این باره فرمودید:

 از این آقایان نباید سئوال کرد چون اینها مسئولیتی ندارند. اینها نماینده های آقای مجذوبعلیشاه بودند، که رحلت کردند و همه اجازه ها از بین رفت.

جنابعالی در جواب این نکته که این آقایان اربعه گفته اند که اگر آقای جذبی به ما اجازه بدهند میآئیم و صحبت میکنیم اظهار داشتید:

برای این که هنوز به اینها اجازه داده نشده. بعد از رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه همه اجازه ها ملغی شده ، تا اجازه جدیدی داده شود. اما  هنوز  هم برای آنها (آقایان اربعه)  اجازه جدیدی داده نشده.

همچنین اضافه فرمودید که :

 عنوان نمایندگی آقایان اربعه مسبوق الذکر فقط تا روز سوم دیماه نود و هشت اعتبارداشته و بس، و بعداز آن کاملاً منقضی شده است.

با توجه به مجموعه فرمایشهای سرکار که حائز اهمیت بسیار است، خدمتگزاران «کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی جناب آقای دکترنورعلی تابنده» صادقانه  به عرض میرسانند که اگرچه بنا به فرمایش سرکار آقایان اربعه مزبور بنا به تصمیم قاطع شما از مورخه سوم دیماه نود و هشت از سمت نمایندگی سلسله گنابادی در امور اجتماعی محروم و معزول شده اند، اما از آنجا که پرسشهای مردم از اشخاص مزبور به اعتبار این نیست که امروز نماینده هستند یا نه،  بلکه مربوط به مسئولیت آنها در قبال عملکردشان در طول رخدادهای دوسال نمایندگی آنهاست، فلذا از محضر جنابعالی تقاضا داریم تا با پاسخگویی آنها از جهت رفع ابهام در قبال اعمال خودشان موافقت فرمایید.

  با تقدیم احترامات فائقه

 خدمتگزاران کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی

 جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹