مکالمه تلفنی خانم شرمان بهشتی با جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه

۱,۳۷۲

چندی پیش نامه ای سرگشاده از سوی خانم شرمان بهشتی خطاب به جناب آقای سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه در شبکه های اجتماعی بویژه اینستاگرام منتشر شد که در آن از آقای مهندس جذبی درخواست شده بود که از مجموعه های زیر دست خود نظیر خبرگزاری مهر تابنده بخواهند تا فایل تصویری کامل و بدون سانسور آخرین مصاحبه مسعود رخشان مدیرمسئول خبرگزاری مهر تابنده با حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را در اختیار علاقه مندان و عاشقان دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قرار دهد. در واکنش به انتشار این نامه خانم بهشتی با مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه تماس تلفنی برقرار کرده و از ایشان درخواست نمودند تا این فایل تصویری در اختیار مریدان دکتر نورعلی تابنده قرار گیرد.

برگرفته از صفحه اینستاگرام خانم شرمان بهشتی

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht)

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Sharmane Behechti (@sharmane.bht)