اطلاعیه مطبوعاتی جمعی از دراویش تجدید بیعت نکرده

۴۳۹

اطلاعیه مطبوعاتی

در ماه رمضان امسال کتابخانه تصوف و عرفان اقدام به برگزاری جلسات بحث وگفتگو نمود و با دعوت از اشخاصی به عنوان سخنران از هریک ازآنهاخواست تادرحوزه تخصص خود به مبحثی از مباحث فلسفی، عرفانی، تاریخی … بپردازد و بحثی را غالبا درباره موضوعاتی مانند تشیع، تصوف، نور و ظلمت، هدایت، ولایت، خلافت، بیعت، تجدید بیعت، وصایت و نص، و… توضیح دهد، این مباحث که ابتدائا بصورت لایو در اینستاگرام برگزار میشد در وبگاه کتابخانه تصوف و عرفان باز نشر گردیده و سپس توسط افراد زیاددیگری بصورت گزینشی انتشار چندباره یافت.
سمت و سوی کلی این بحث ها درجهت فضایل اخلاق در آموزشهای دینی و تعالیم معنوی و تجلی آن بطور خاصه در فرهنگ عام تصوف و بطور خاص الخاص در طریقت گنابادی بود.
از آقای عبدالغفور قلندری و سایرشرکت کنندگان در این نشستها و بازنشرکنندگان این برنامه ها خصوصا خانمها اعتضادی و آقایان علیمحمد صابری، اطمینان، شهرام پازوکی، مهران رهبری، نوذر آقاخانی، حسین تنهایی، آریاسیروس، ف.جواد، رضاتابنده ،… به روشنی درخواست میکنیم تا قاطعانه موضع خود را در قبال اظهارات آقای فرشیدمحجوبی فرزند آقای مرتضی محجوبی (از مشایخ سلسه علیه گنابادی ملقب به لقب فقری درویش رشیدعلی -که مامور اخذبیعت و تلقین ذکروفکر و تربیت و هدایت طالبان و تربیت سالکان میباشند تافضایل اخلاق در وجودشان پرورش یابد-) که اخیراً بصورت فایل صوتی هشت دقیقه ای با صدای خودایشان ضبط و پخش شده است، بیان دارند.
لازم به ذکراست که دراین فایل صوتی آقای فرشیدمحجوبی فرزند آقای مرتضی محجوبی رشیدعلی شیخ سلسله گنابادی به زعامت آقای سیدمهندس علیرضاجذبی ملقب به ثابتعلیشاه ضمن واردآوردن تهمت و اهانت به تهدید مستقیم علیه جان و عِرض جناب آقای دکتردادرش فتحی (متخصص گوش و حلق و بینی ساکن دانمارک) و همسر وفرزندان ایشان، آقای حمیدقره گوزلو مدافع حقوق بشر و فعال اجتماعی، آقای وحیدبهشتی فعال رسانه ای، خانم شرمان بهشتی فعال حقوق بشر، آقای دکتر آزمایش فعال رسانه ای ومعلم و مربی طریقت و عرفان … پرداخته است.

جمعی از دراویش تجدید بیعت نکرده