بیانیه اعضاء و هواداران کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه

۲۶۹

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ و به نستعین

بسم الله الرحمن الرحیم لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

قال الله الحکیم فی کتابه الکریم :  وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَهُ وَلَا السَّیِّئَهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَهٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ ﴿سوره فصلت آیۀ ۳۴﴾

 

پس از شهادت حضرت آقای مجذوبعلیشاه در تاریخ سوم دیماه نودوهشت خورشیدی، پیروان ایشان در بیدخت تجمع کردند تا تکلیف امرجانشینی و قطبیت بعداز ایشان روشن گردد.

زیرا عموم پیروان سلسله گنابادی بلااستثناء معتقدند که زمین از حجت خدا نمیتواند خالی بماند و به این دلیل پس از رحلت قطب راحل، بلافاصله قطب لاحق که ولی حی و صاحب ودایع الهی است جانشین او میگردد و فقرا با ایشان تجدید بیعت میکنند.

در عین حال از آنجا که ممکن است چندین نفر ادعای جانشینی بنمایند اصل در اعتقاد پیروان سلسله گنابادی آن است که فرد جانشین باید دارای نصّ صریح و اثر صحیح باشد.

به این دلیل فقرا پس از شهادت حضرت آقای مجذوبعلیشاه به دو دسته بزرگ منقسم شدند:

۱ – یک دسته معتقدند که آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه  دارای نصّ صریح و اثر صحیح میباشند و به این دلیل باایشان بیعت کرده اند.

۲ – یک دسته دیگر معتقدند که آقای جذبی نصّ صریح و اثر صحیح ندارند و به ایشان بعنوان یک “شیخ محترم” احترام میگذارند، اما با ایشان تجدید بیعت نکرده اند. این دسته از فقرا در عین حال اعتقاد دارند که فرمان مشتمل بر نصّ صریح قطبیت، هم اکنون در دست جانشین واقعی حضرت آقای مجذوبعلیشاه است که حضرت آقای مجذوبعلیشاه از او به عنوان “درویش وارسته” یاد کرده اند.این دسته از فقرا همچنین  اعتقاد دارند که آقای درویش وارسته که صاحب نصّ صریح جانشینی است ولیّ حی و زنده و صاحب اثر میباشد، اما هنوز زمان را مقتضی ظهور خود و اظهار قطبیت و ارائه فرمانش نمیداند. این دسته دوم از فقرا که معتقدند که ولیّ حیّ آقای جذبی نیست و “حضرت آقای درویش وارسته” است، به گروه های کوچکتری تقسیم میشوندو در میان آنان، عده قابل توجهی از فقرا هستند که بنا به فرمان حضرت آقای مجذوبعلیشاه، جناب  آقای دکترآزمایش را در جایگاه معلم و مربی در سلسله گنابادی به رسمیت میشناسند و تا زمان ظهور “حضرت درویش وارسته” از آموزشهای ایشان بهره میبرند.

نکته در آنجا است که تاکنون کسانی که با آقای جذبی تجدید بیعت کرده اند و ایشان را به عنوان قطب چهلم به رسمیت شناخته اند از عموم فقرای ارادتمند حضرت آقای مجذوبعلیشاه به اصرار میخواهند که آنها هم پا در راه تجدید بیعت با آقای جذبی بگذارند و چنین استدلال مینمایند که اگر این کار را نکنند ایجاد تفرقه در صفوف فقرا میشود.

بر این امر دو ایراد وارد است:

یکی آنکه امر ولایت تحقیقی است نه تقلیدی. اگر قطبیت آقای جذبی بر کسی اثبات شده، این امر فقط برای خود او حجت است نه برای دیگری. هیچ درویشی حق ندارد  در امر ایمانی به دیگران بپردازد و به آنها خرده بگیرد که حالا که من با آقای جذبی تجدید بیعت کرده ام شما هم باید تجدید بیعت کنید!

دیگر آن که برخلاف همه کسانی که آقای جذبی را قطب میشمارند آقای جذبی، خودشان را یک “فقیر خدمتگزار” معرفی مینمایند و  میگویند “به من دستوراتی توسط برادران حضرت آقای مجذوبعلیشاه داده شده و براساس آنها عمل میکنم، به هرکس دیگری هم از جانب حضرت آقای مجذوبعلیشاه دستوری داده شده برهمان اساس باید عمل کند”.

پس مشخص میشود که کسانی که با آقای جذبی تجدیدبیعت نکرده اند کاری به کار کسانی که با آقای جذبی تجدید بیعت کرده اند ندارند و بر آنها خرده نمیگیرند.

ولیکن -چنان که یادآوری شد- اشکال در آن است که کسانی که با آقای جذبی بیعت کرده اند از کلیهء فقرای گنابادی میخواهند تا آقای جذبی را ولیّ حیّ و قطب چهلم بشمارند و باایشان تجدید بیعت کنند، و وقتی انکار و عدم قبول آنها را میبینند به آنها اتهام مرتد بودن و مردد بودن و منحرف شدن میزنند و داستان کیوان قزوینی را مطرح میکنند و فضا را مسموم و آلوده مینمایند و تجدید بیعت نکرده ها را زیر بارانی از  فحش و توهین میگیرند و اخیرا نیز صحبت از آن میکنند که برای آنها فتوای قتل گرفته و به زودی آنها را سر به نیست خواهند کرد.

جناب آقای دکتر آزمایش که در مرکز هجمه ها و حمله های این جنگ روانی قرار گرفته اند بارها اعلام داشته اند که:

اولا هرگز اعلام نکرده اند که قطب هستند.

ثانیا همیشه اعلام کرده اند که با مناسبات حاکم بر آن دسته از فقرای طریقه گنابادی که خود را در قید بیعت آقای جذبی میدانند هیچ کاری ندارند.

ثالثا همیشه اعلام کرده اند که براساس وظیفه مستقلی که بااستفاده از اختیارات پیر توسط حضرت آقای مجذوبعلیشاه به ایشان تفویض شده مامور به عرضه کردن عرفان واقعی به جهان و تعلیم و تربیت قابلان و مستعدان سلوک در مسالک الی الله هستند.

با توجه به این مقدمات یادآوری میشود که در طول پانزده ماه گذشته به انحاء و اقسام روشها، آقای دکتر آزمایش و دوستان ایشان درعرصه یک جنگ روانی مورد هجمه و حمله افرادی قرارگرفته اند که مدعی تجدید بیعت با آقای جذبی اند و از آنجا که براساس آیه شریفه ۳۴ سوره فصلت ” ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ” دفاع در برابر حمله و هجمه، یک فریضه شرعی و یک تکلیف اسلامی و یک وظیفه عقلانی است، فقرای سلسله گنابادی که با آقای جذبی تجدید بیعت نکرده اند و خود را از دوستان یا مُتِعلّمان  آقای دکتر آزمایش میشمارند، برخود روا نمیدارند تا  میدان را برای کسانی که به تشویش افکار فقرا میپردازند و مرتکب اعمال قبیحه  ای میشوند که با ذات فتوت و فقر و سلوک تباین و منافات دارد،  خالی بگذارند.

هرچند که اعلام میدارند در پی جنگ و جدال و خصومت نیستند، بلکه در پی مرافقت و الفت و دوستی بر اساس آیه شریفه ” لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ ﴿سورۀ کافرون آیۀ ۶﴾ ” هستند.

در طول هفته های اخیر مشاهده میشود که درفضای مجازی صفحات متعدد اینستاگرامی در مخالفت با جناب آقای دکتر آزمایش با اسامی واقعی مانند هوتن مداوی، فرشید محجوبی و عباس محمدی یا با نامهای  فیک مانند سامان شاهین پور، ابراهیم ادهم، عیار نیشابوری، فرهاد فریدی، رضا عمادی و ماریایوسفی و … دایر و فعال شده و بر شدت فعالیت خود در ابراز دشمنی افزوده اند و بعضی از این حسابها، مانند علی صوفی گلابدره ای به سیاهه نویسی و سیاه نمایی و ترور شخصیت جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش  روی آورده اند و به وارونه گویی وقایع بیست و پنج سال اخیر سلسله گنابادی سرگرمند و دایره فعالیتهای آنان نشان میدهد که از ابتدای قطبیت حضرت آقای مجذوبعلیشاه، دست اندرکار پرونده سازی به منظور تخریب شخصیت جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش و مخالفت با منویات و اوامر حضرت آقای مجذوبعلیشاه بوده اند.

اما این پروسه تخریب شخصیت – که قسمتی از آن بر پایه بهتان زنی و وارونه گویی و دروغبافی استوار است و قسمت دیگر آن برپایه فحاشی و اهانت و راه اندازی جنگ روانی استقرار دارد – در دو هفته اخیر کار را از توهین به تهدید کشانده و جمعیت و گروهی به نام “فدائیان مولازاده رضاتابنده” صریحا و علنا  جناب حاج سیدمصطفی آزمایش و آقای وحید بهشتی و اعضا کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده را به قطعه قطعه کردن و در اسیدن سوزاندن وعده داده اند.

اگرچه ارتکاب این قبیل افعال، بیگانه با ماهیت فقر و درویشی و عرفان است، اما به هر حال فقرای گنابادی و دراویش سایر سلاسل را عمیقا متاثر ساخته است.

البته از آنجا که نظام اسلام ستیز و صوفی کش و داعشی طینت حاکم بر ایران در طول چهل و دوسال گذشته چنین روشهای تبهکارانه قتل و حذف فیزیکی را درقبال دیگراندیشان در صفحات خارج کشور (علاوه بر داخل کشور) و بخصوص در سرزمین فرانسه در موارد متعدده بکار برده است، این قبیل تهدیدهای خبیثانه علیه روشنفکران و اقشار مختلف جامعه ایرانی درونمرزی و برونمرزی را به شدت تحت تاثیر قرارداده و به واکنش واداشته است.

به عبارت دیگر برخوردهای تهدیدآمیز با آقایان دکترآزمایش و وحید بهشتی، دکتر دادرش فتحی، افشین ساجدی و حمید قره گزلو و خانم شرمان بهشتی از زبان افرادی که خود را درویش گنابادی معرفی میکنند – و به اقرار و اعتراف روشن و آشکارِ خود، از وابستگان به آقایان رضا و رحمت الله تابنده هستند – سرچشمه میگیرد ولی از حوزه فقری به حوزه اجتماعی در سطح جامعه ایرانی و جامعه بین المللی کشیده شده و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و کشورهای آزاد و دمکراتیک جهان از کانادا و آمریکا و آلمان وسوئیس و بلژیک و فرانسه و انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی  به پیگیری این تهدیدها پرداخته و نهادها و موسسات وابسته به اتحادیه اروپا  و ستادحقوق بشر سازمان ملل متحد به جدیّت درصدد یافتن مسئولان و دست اندرکاران این تهدیدها میباشند.

یادآوری میکنیم که  اخیرا در شهر آنتورپ بلژیک و شهر استکهلم سوئد، قاتلان و تروریستهای “جمهوری اسلامی” در اروپا به محاکمه در دادگاه های علنی کشیده شده اند و شاهدیم دادگاههای اروپایی در قبال این جنایتکاران تروریست مبادرت به صدور احکام محکومیت و مجازات  حداکثری (بیست و سه سال حبس برای اسدالله اسدی دیپلمات تروریست نظام ملاها) نموده اند.

به این ترتیب این مقوله تهدیدها -که توسط درویشها علیه آقایان دکترآزمایش ریاست عالیه ” انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر”  و آقای وحیدبهشتی “مدیر مسئول رسانه مستقل و مردمی دُرّ تی وی “ و اعضا کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده خانم شرمان بهشتی و آقایان دکتر دادرش فتحی، افشین ساجدی و حمید قره گزلو صورت گرفته – ربطی به عالم فقر و درویشی ندارد و به حوزه جرائم عمومی مربوط میگردد.

از آنجا که تروریستهای تهدیدکنندۀ خانم شرمان بهشتی و آقایان دکترآزمایش و وحید بهشتی، دکتر دادرش فتحی، افشین ساجدی و حمید قره گزلو خود را فقرای سینه چاک آقارضاتابنده معرفی نموده اند در تحقیقات و پیگیری قانونی و قضایی و امنیتی و پلیسی، این موضوع میتواند منجر به آن شود که آقا رضاتابنده ، پایشان به مراکز بازپرسی پلیس اینترپل کشیده شود و توسط قضات تحقیق مورد بازپرسی و استماع قرار گیرند.

به این دلیل و برای اجتناب از پیچیده تر شدن امر، پیشنهادهای زیر از روی حسن نیت و خیرخواهی به آقارضا تابنده ارائه میشود و چه بسا زمینه هایی نیز فراهم آید که فتیله اختلافات پائین کشیده شود:

اول- آقارضاتابنده با صدور یک بیانیه  بسیار صریح، بدون دوپهلو گویی، هرگونه ارتباط خود را با این قبیل تحرکات تکذیب نماید و از افراد مشخص که از ایشان هواداری کرده و علیه جناب آقای دکتر آزمایش و دوستان ایشان جوسازی کرده و میکنند مانند هوتن مداوی و  هومن مداوی و علی مصداقی و شهرام پازوکی و علیمحمدصابری  و منصور امیریان و فرشیدمحجوبی و عباس محمدی و محمدتقی افشین، آریا سیروس و… صراحتا ابراز ناخرسندی و اعراض نماید.

 

دوم- از آنجا که  افرادی که به خود در طول سالهای گذشته اجازه اهانت و توهین به آقای دکترآزمایش و سرکار خانم شرمان بهشتی  و دیگر اعضا کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده آقایان دکتر دادرش فتحی، حمید قره گزلو و افشین ساجدی داده، و از سر فضولی  به سرکشی و جاسوسی در احوال شخصیه ایشان و خانواده ایشان پرداخته اند، مدعی تجدید بیعت با آقای مهندس علیرضاجذبی هستند، لازم است تا با دخالت جناب آقای جذبی ثابتعلیشاه و  آقارضاتابنده به منظور پالایش فضای فقری از آلودگیها، رسما و علناً ابتدا  در حسابهای واقعی و مجازی خود ، ابراز پشیمانی از افعال ارتکابیه خود نموده و سپس به برچیدن و تعطیلی این صفحه ها و کانالها  گام عملی و بیدرنگ بردارند.

سوم- دوستداران آقای دکترآزمایش به منظور کثافت زدایی از  اذهان فقرا و کاربران فضای مجازی در قبال همه اتهامهای بی پایه و واهی وسیاه نماییها که توسط هواداران آقای رضاتابنده صورت گرفته و مورد تقدیر و ارجاع افرادی از بستگان و اقربای آقارضاتابنده از قبیل هوتن مداوی و علی صمدی و عباس محمدی و آریا سیروس و… ،  واقع شده-  به بیان واقعیتهای بوقوع پیوسته به قید ارائه مدارک و اسناد ادامه خواهند داد.

چهارم- روشنگری و کنار زدن پرده از اتفاقات و رخدادهای گلستان هفتم یک تعهد تاریخی به شمار میرود و تا زدودن ابهامها به دقت و تعهد انسانی ادامه خواهد یافت، بدون آن که هدف از آن به محاکمه کشاندن فرد یا افرادی باشد. هدف از برگزاری و تداوم این کمپین، فقط پاسخ به تاریخ برای جلوگیری از تحریف آن در چشم نسلهای بعدی است.

پنجم- از آنجا که بر اساس آیه شریفه “ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ” ﴿سوره فصلت آیۀ ۳۴﴾ بر هر انسان و بر هر فرد مسلمان و بر هرمومن و برهر درویش دفاع از حق، و دفاع از عرِض و مال و ناموس و جان خود و دیگری فریضه واجبه شرعی است، اعلام میداریم که منبعد هرگونه فعل و عملی که با هدف سیاهنمایی شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی  صورت گیرد، مستوجب پاسخ های مناسب متقابل و بیدرنگ بر اساس آیه شریفه چهلم سوره مبارکه الشوری  “وَجَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهَا” ﴿سوره شورا آیه ۴۰﴾ از سنگر دفاع و مقاومت میباشد.

 

اعضا و هواداران کمپین دادخواهی دکترنورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه

 دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰