درخواست از گردانندگان بنگاه تبلیغاتی کتابخانه تصوف و عرفان

کانون گزارشگران

۶۳۴

“شیخ محترم جناب آقای مهندس حاج سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه را

سکوی پرتاب خود برای تکیه مولازادگان بر جایگاه قطبیت نکنید!”

 

به تازگی آقای علیرضا اطمینان مجری برنامه های ضدفرهنگی و شبه عرفان طالبانیِ بنگاه تبلیغاتی کتابخانه تصوف و عرفان، اقدام به انتشار کامنتی در زیر پست یکی از هواداران فرقه مولازاده پرستان کرده و در آن مبادرت به تحریف سخنان مربی مورد تأیید حضرت اقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و تحذیف فرمایشات حضرت اقای مجذوبعلیشاه کرده است.

ایشان بدون در نظر گرفتن موقعیت زمانیِ فرمایشات حضرت آقای مجذوبعیشاه در مورد شیخ و مجاز مخفی، ادعاهایی را مطرح کرده و این فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه را دستمایه ای برای حمله به دروس و آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش قرار داده اند.

صرف نظر از مغلطه علیرضا اطمینان در باب اشارات حضرت آقای مجذوبعلیشاه درباره شیخ و مجاز مخفی، اولا، حضرتشان این فرمایشات را در زمانی که در قید حیات جسمانی بودند اشاره فرمودند و دوما، در دوران قطبیت پرشکوه خود، برای جلوگیری از سوءاستفاده افرادی فرصت طلب که در خفا برای خود تبلیغ می کردند، بیان فرمودند.

علیرضا اطمینان استناد به فرمایشات حضرت مجذوبعلیشاه را وسیله ای برای حمله، توهین و اتهام به مربی جلیل القدر کرده اند.

آقای علیرضا اطمینان وضعیت خطیری که حضرت درویش وارسته به دلیل آن از عمومی نمودن فرامین خود، خودداری می ورزند را با زمان حیات حضرت آقای مجذوبعلیشاه که در قید حیات جسمانی بودند مقایسه کرده است، در حالیکه ما شاهدیم حداقل دو تن از اقطاب متأخر سلسله نعمت اللهی گنابادی (حضرات آقایان محبوبعلیشاه و مجذوبعلیشاه) به طرز مشکوکی به شهادت رسیده اند، بنابراین از عقل بدور خواهد بود که در چنین شرایط خطیری، جان ولی و خلیفه الهی بخاطر مطامع دنیوی و هواپرستی افرادی نظیر آقای علیرضا اطمینان در معرض خطر قرار گیرد.

در واقع هدف افرادی نظیر آقای علیرضا اطمینان و دیگرانی که نظیر ایشان در بسط نوعی شبه عرفان طالبانی شبانه روز ممارست می کنند، شناسایی حضرت درویش وارسته است تا در اسرع وقت همان بلایی را بر سر ایشان بیاورند که بر سر حضرات اقطاب آقایان محبوبعلیشاه و مجذوبعلیشاه آورده اند .

حضرت آقای مجذوبعلیشاه با دیده درایت و کیاست به امر جانشینی نگریسته و اگرچه وظایفی را برای آقای جذبی ثابتعلیشاه شیخ محترم سلسله معین فرموده اند، اما در تفویض اختیارات که مهمترین آن امر تعیین جانشین برای انتقال ودیعۀ امانت الهی به ولیّ بعدی است اختیاراتی را برای شیخ محترم آقای ثابتعلیشاه معین نفرموده اند.

البته شیخ محترم جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه نیز در این باره داعیه ای ندارند و خود را خدمتگزاری بیش نمی دانند و بنا بر فرمایشات صریح خود در یک گفتگوی تلفنی به وظایفی که برادران حضرت آقای مجذوبعلیشاه برای ایشان معین کرده اند عمل می کنند و البته آقای جذبی خودشان فرموده اند که حضرت آقا به دیگران نیز وظایفی محوّل نموده اند و هر کس دارد براساس آن وظیفه محوله عمل می کند.

به این ترتیب هیچ توجیهی برای عملکرد افرادی که خود را منسوب به هواداری از شیخ محترم آقای جذبی می نمایند و اصرار دارند خود را در زمره مریدان ایشان جا بزنند، اما رفتاری منافق گونه (دوگانه و متعارض) دارند ، نمی توان پیدا کرد، مگر «تلاش برای غبارآلوده کردن فضای جامعه فقری».

آقای محمود تابنده برادر اصغر حضرت آقای مجذوبعلیشاه، در یک سخنرانی به تاریخ دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ ، در باب موضوع جانشینی به صراحت اشاره کرده اند ، که امر جانشینی حضرت آقای مجذوبعلیشاه و انتقال بخشی از وظایف اداره امور سلسله به آقای جذبی تصمیم جمعی فرزندان حضرت آقای صالحعلیشاه بوده و می گویند : “بالاخص در این مورد که ما تابنده ها در خانواده تابنده داریم می دیمش بیرون از خانواده تابنده! و ما همه مرید ایشون هستیم ، مرید حضرت آقای ثابتعلیشاه هستیم” (پایان نقل قول)

بر این اساس می توان دریافت که براساس صریح اظهارات آقای محمود تابنده به نقل از حضرت آقای مجذوبعلیشاه و دیگر فرزندان نسبی حضرت آقای صالحعلیشاه ، تصمیم بر خروج قطبیت از خانواده تابنده بوده است.

به این ترتیب بر  پیروان و مریدان آقای مهندس سیرعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه شیخ محترم واجب است هشیارانه با کسانیکه قصد ابزارسازی از آقای جذبی برای عملی کردن «پروژه قطب سازی از مولازاده ها» دارند، و در این راه از هیچ عمل ضداخلاقی به اسم طرفداری از شیخ محترم آقای جذبی فروگذار نمی کنند، مرزبندی روشن صورت گیرد.

افرادی که  پشت بنگاه تبلیغاتی کتابخانه تصوف و عرفان سنگر گرفته و از پیروان مکتب فکری آقای شهرام پازوکی یکی از شاگردان مسلم سیداحمد فردید مهینی یزدی هستند، پیاپی تلاش می کنند تا شیخ محترم آقای جذبی را سکوی پرتاب  تحقق تئوری پردازی های خود برای تشکیل نوعی تصوف حکومتی سازند.

نمونه بارز این اعمال و رفتار منافقانه را در میتوان در نوشته ها و تهدیدات این جماعت که در زمره یقه چرکی های پیرو فرقه مولازاده پرستان هستند، نسبت به ارادتمندان راستین آقای جذبی مشاهده نمود.

پس از درگذشت نابهنگام و در هاله ای از ابهام حضرت آقای مجذوبعلیشاه این جماعت اوج حملات و فشارهای خود را همزمان با برپایی کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده از سوی برخی از پیروان و ارادتمندان ایشان شدت بخشیدند و عدم تجدید بیعت را دستاویزی برای حمله، توهین، تهدید، تحقیر و ارعاب قرار دادند. اما امروز می بینیم این افراد که مرتبا می نویسند «آری به اتفاق جهان می توان گرفت» با تبعیت از نوعی ایدئولوژی حذفی برگرفته از فاشیسم عقیدتی، از مقاصد خود پرده برداشته و حتی هم پیمانان خود را که در زمره پیروان شیخ محترم آقای جذبی هستند را به دلیل عدم باور به «خرافاتی به نام مولازاده پرستی» آماج حملات بی امان قرار می دهند.

پس مقصود ایشان از اینکه «آری به اتفاق جهان می توان گرفت» چیست؟

بعد از رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه پیروان ایشان که در زمره بیعت کنندگان قلبی حضرتشان بوده و هستند، به بیعت با حضرت درویش وارسته – مورد اشاره در فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه به تاریخ عصر پنجشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸ در دولتسرا – اعتقاد قلبی و ایمانی دارند و خود را در قید بیعت با حضرت درویش وارسته دانسته و طوق ولوی درویش وارسته را بر گردن خود داشته و خود را حارسان و پاسبانان میراث معنوی حضرت آقای مجذوبعلیشاه بر می شمرند؛ تا حضرت درویش وارسته از خود در یک موقعیت زمانی و مکانی مناسب رونمایی فرمایند.

عده ای دیگر که هنوز به این یقین نرسیده اند که حضرت درویش وارسته، ولیِّ حیّ هستند و به این ترتیب با ایشان بیعت نکرده اند، خود را در زمره پیروان شیخ محترم جناب آقای سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه در آورده و دست ارادت و محبت به ایشان داده اند.

در این گروه که خود را در جرگه طرفداران آقای جذبی برمی شمرند:

گروهی دراویش متعارف هستند که برداشت خود را از درویشی دارند و توجهی به استثنایی بودن و غیراستاندارد بودن شرایط ندارند و برای ایشان همینقدر که درویش باشند و درویش از دنیا بروند کفایت کرده و نگرانند که اگر خدای ناکرده در این شرایط استثنایی اگر از دنیا بروند مبادا بیعت نکرده باشند.

گروهی دیگر از گروندگان به آقای جذبی براساس ارادتی که به ایشان دارند، با اعتقاد به اینکه شیخ محترم آقای جذبی جانشین حضرت آقای مجذوبعلیشاه هستند، دست ارادت و مودت به ایشان داده و نیاز به آرامش برای فضای جامعه فقری را ضروری ارزیابی می کنند و به جدّ با کسانیکه این فضا را درگیر تفکرات خرافی خود تحت عنوان «پروژه قطب سازی از مولازادگان نسبی» می کنند ابراز انزجار نموده و حتی با انتشار فرمایشاتی از بزرگان سلسله گنابادی این قبیل تفکرات را به باد انتقاد گرفته و تخطئه می کنند. این گروه از ارادتمندان شیخ محترم با اعضا فرقه مولازاده پرستان مرزبندی مشخص دارند!

و اما گروهی دیگر که تلاش می کنند نفاق گونه، خود را در زمره ارادتمندان شیخ محترم جناب آقای مهندس حاج سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه بر می شمرند حتی در زمان حضرت آقای مجذوبعلیشاه برای شخص ایشان و حتی آقای جذبی تره هم خرد نمی کردند و وقعی به نظرات آنها نمی نهادند و تمام دنیا و فکر و ذکرشان ترویج تفکرات مبتنی بر خرافه ای به اسم مولازاده پرستی بودند.

حتی آقای حسینعلی کاشانی در مراسم محرم مصادف با سالگرد حضرت آقای صالحعلیشاه در حسینیه حائری – آذرماه ۱۳۹۸ در شرایطی که حضرت مجذوبعلیشاه در بیمارستان بستری بودند – با تشکر و تقدیر پیاپی از حاج محمد آقا تابنده ، به کرّات از وی تجلیل کرده و با گفتن اینکه «تابنده تا ابد پاینده» تلاش کرد، تا این تفکر را در میان دراویش جا بیاندازد که قطبیت در این خاندان (یعنی خاندان تابنده) باقی خواهد ماند. این گروه آقای جذبی را ابزار و وسیله ای برای بر اریکۀ قطبیت نشاندن مولازدگانی چون رضا یا رحمت الله یا محمد تابنده می دانند. و تنها با رفتار منافقانه تلاش می کنند وانمود سازند که در جرگه ارادتمندان آقای جذبی هستند! اما در عمل بارها ثابت کرده اند که دل در گرو دیگران داشته و اگر کسانی را که به آقای جذبی ارادت ورزیده اند وبا ایشان بیعت کرده ولی به تفکرات فرقه مولازاده پرستان ندارند را آماج حملات خود می سازند.

از اینرو برای این گروه، شیخ محترم آقای مهندس حاج سیدعلیرضا جذبی ثابتلعیشاه ابزار و یا سکوی  پرتابی است که از طریق آن می خواهند به هدف خود یعنی قطبیت مولازدگان و پیاده سازی تصوف حکومتی دست یازند.

اینان فراموش کرده اند که براساس صریح فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه آقای جذبی حق تعیین جانشین ندارند، چون خودشان جانشین حضرت آقای مجذوبعلیشاه هستند و پیروان راستین خود را به درویش وارسته حواله فرموده اند. (فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ، پنجشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸ در دولتسرا)

از اینرو به صراحت می توان گفت، تلاش مذوبوحانه اعضا فرقه مولازاده پرستان که در سلسله نشست های ماه رمضان در بنگاه تبلیغاتی کتابخانه تصوف وعرفان با مدیریت آقای شهرام پازوکی و سخنرانی اشخاصی نظیر علیمحمد صابری، مهران رهبری ، رضا تابنده و علیرضا اطمینان  که تئوریزه کردن نوعی شبه عرفان طالبانی به سبک و سیاق شاگردان مکتب فکری احمد فردید که از بنیانگذاران فاشیسم در ایران بود، را تبلیغ و هدایت می کنند، بی نتیجه خواهد ماند.

چرا که اصولا آقای جذبی در امر جانشینی حضرت آقای مجذوبعلیشاه ادعایی ندارند و خود را خدمتگزاری بیش ندانسته (با استناد به فرمایشات شیخ محترم جناب آقای مهندس جذبی ثابتعلیشاه) و صراحتا گفته اند افراد مختلفی هستند که در حال ایفای وظایف محوّله از سوی حضرت آقای مجذوبعلیشاه براساس فرامین صادره از سوی ایشان هستند و هر کس به مأموریت خود مشغول است!

کانون گزارشگران

ادامه دارد …