تعطیلی مراسم ختم قرآن در حسینیه‌های کرج و بندرعباس

۱,۹۰۴

مراسم ختم قرآن که همه‌ساله در ماه رمضان در حسینیه درویشان گنابادی برگزار می‌شد، امسال نیز به روال معمول در حال برگزاری بود اما با دخالت دستگاه‌های امنیتی تعطیل شد.

پس از حادثه گلستان هفتم علاوه بر بازداشت صدها نفر از دراویش گنابادی، به رغم آن که در رسانه‌های رسمی و صداوسیما و مجامع بین‌المللی از آزادی عقیده و آزاد بودن درویشان صحبت می‌شود تمامی مجالس درویشی در سراسر ایران به حالت تعطیل درآمد، کتابخانه، انتشارات و مددکاری رضا درویشان گنابادی پلمب شد و قطب  سلسله نعمت‌اللهی گنابادی آقای دکتر  نورعلی تابنده  مجذوبعلیشاه نیز در حصری علنی قرار گرفت.