قسمت دهم؛ تلاش‌های شوم برای انتقال اختیارات قطبیت به نمایندگان خمسه و خلع حضرت آقای مجذوبعلیشاه

گفتارهایی از مجموعه روشنگری های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۵۸۹

تناقض میان اظهارات صریح دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه در ارتباط با وقایع گلستان هفتم و بیاناتی که بعدها توسط نمایندگان خمسه منتسب به ایشان شد.

در بیانیه های منتسب به دکتر نورعلی تابنده بلافاصله همزمان با آغاز حصر خانگی ایشان به طور روشنی دیده می شد که خطوط کلی این بیانیه ها در تناقض آشکار با اظهارات صریح و آموزه های دکتر نورعلی تابنده در طول بیست و سال قطبیت ایشان است.

دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه در ویدئوی گفتگوی شب سی ام بهمن ۱۳۹۶ ، اقدامات مریدان و پیروان خود را تحسین می کنند و ایستادگی و مقاومت آنها در مقام دفاع را مورد قدردانی قرار می دهند و می گویند دفاع شما لازمه ایمان شماست.

چرایی تبدیل حکم بازداشت دکتر نورعلی تابنده و انتقال ایشان به زندان به حصر خانگی از دیگر موضوعاتی است که در این گفتار به آن اشاره خواهیم کرد.

چه دلایلی می توان ارائه نمود که از عدم انتخاب نمایندگان خمسه از سوی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه دلالت دارد؟

در این گفتار با اشاره به اسناد و مدارک موجود از دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه از چگونگی عزل نمایندگان خمسه خواهیم گفت.

چرا بیعت مرید با مراد (یعنی بیعت پیروان دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه با ایشان) قابل انتقال به گروه نمایندگان خمسه نیست ؟

آیا دراویش پیرو دکتر نورعلی تابنده ملزم به رعایت تعهداتی هستند که نمایندگان خمسه در غیاب دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه و در دوران حیات جسمانی ایشان به حکومت دادند؛ هستند؟ پاسخ این پرسش خیر است، اما چرا؟

بررسی چرایی انکار حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده در بیانیه نمایندگان خمسه

قسمت دوم؛ توضیحاتی بیشتر درباره بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت سوم ؛ بررسی ابعاد دیگری از بیانیه نمایندگان خمسه به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

قسمت چهارم؛ اتخاذ موضع رسمی نمایندگان خمسه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده

قسمت پنجم؛ همزمانی رونمایی از نمایندگان خمسه با آغاز حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت ششم ؛ بیش از یک دهه تبعید و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

قسمت هفتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه در بیانیه نوروزی ۱۳۹۷

قسمت هشتم؛ تشریح چگونگی خلع اختیارات از دکتر نورعلی تابنده توسط نمایندگان خمسه با هدف تحمیل ایشان به استعفا

قسمت نهم؛ واکاوی دلایل تصمیم گیری نظام به پروژه بازداشت، حصر و حذف دکتر نورعلی تابنده در شورای عالی امنیت ملی