آیت الله روح الله خمینی: قاضی چنانچه نالایق باشد، معلوم است چه خواهد شد

۷۸۹

آیت الله روح الله خمینی: جان و مال و نوامیس مردم، تحت سیطره قوه_قضاییه است. قاضی چنانچه نالایق باشد، این در اعراض و نفوس مردم #سلطه پیدا بکند، معلوم است چه خواهد شد…