یک درویش گنابادی خطاب به عبدالله رمضان زاده : «کسی پاسخگو نیست»

۱,۳۰۶

یک درویش گنابادی کاربر توییتر در واکنش به به توییت عبدالله رمضان زاده از اعضا مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی :

جانا سخن از زبان ما می گویی. بیش از سه ماه است به هر طریقی می پرسیم کسی پاسخگو نیست! شاید توییت شما کارگر شد! اساسا گویی هیچ اتفاقی نیفتاده! هیچکس حاضر نیست حتی سخنی به میان آورد!

توییت عبدالله رمضان زاده :