دکتر محمد ملکی: نماینده تعیین کردن برای دکتر تابنده در این شرایط هیچ اعتبار و ارزشی ندارد

۱,۳۷۷

دکتر محمد ملکی: نماینده تعیین کردن برای دکتر تابنده در این شرایط هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و مردم نباید به آنها توجه کنند.

دکتر محمد ملکی در اظهاراتی گفت؛ تا زمانی که آقای دکتر نورعلی تابنده در بازداشت خانگی هستند، اعلامیه ها و مکتوبات منتسب به ایشان و همچنین جایگاه افرادی که به عنوان نماینده وی معرفی شده اند، هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی ندارد.

دکتر محمد ملکی فعال سیاسی، مدنی و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی» با بیان خاطراتی از دهه پنجاه که با دکتر نورعلی تابنده به دفاع از حقوق مردم ایران مشغول بودند، به بازداشت خانگی دکتر تابنده پرداخت و گفت، آقای دکتر تابنده از مدافعان جدی حقوق بشر و از موسسان اصلی «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق مردم» در سال ۱۳۵۶ بود، و امروز ما شاهدیم بیش از ۱۰۰ روز است که این مدافع حقوق مردم در بازداشت خانگی به سر می برد.

اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به مکتوبات و اعلامیه هایی که در مدت «بازداشت خانگی» آقای دکتر نورعلی تابنده منتشر و به ایشان منتسب شده است گفت :من خودم این دوران را در زندان طی کرده ام، هر گونه نامه یا دستنوشته و یا مصاحبه ای که در این زمان منتشر شود هیچ ارزش و اعتبار حقوقی ندارد، در این شرایط مطالبی را می نویسند و ممکن است  امضا و مهر ایشان را نیز جعل کنند، من  به عنوان دوست  آقای دکتر تابنده که بیش از ۵۰ سال است ایشان را می شناسم می گویم که آقای دکتر تابنده کسی نیست که از این گونه نامه ها و اعلامیه ها بنویسد.

دکتر محمد ملکی در ادامه با اشاره به جایگاه نمایندگانی که چند روز پس از «بازداشت خانگی» آقای دکتر نورعلی تابنده برای ایشان انتخاب و به مردم معرفی شدند گفت : نماینده تعیین کردن برای آقای دکتر تابنده در شرایطی که ایشان قرار دارد فاقد هر گونه ارزش و اعتباری است و مردم هم نباید به آنها توجه کنند.