زینب طاهری وکیل دادگستری : «مجازات سختی در انتظار ناقضان حقوق بشر است»

۱,۰۱۴

مستندات موجود ازپرونده هایی که من وکالتش رابرعهده داشته ام حاکی از گسترده ایست که توسط و نهادهای امنیتی صورت گرفته است و انشالله سرانجام یکروز در دادگاهی عادلانه توسط مردم ایران یا نهادهای بین المللی به آن رسیدگی خواهدشد و مجازات سختی در انتظار مسببان آن است.