درخواست کمک فرزندان درویش محمدثلاث از همه مردم جهان و نهادهای حقوق بشری برای متوقف کردن اعدام پدر بی گناهشان

۹۸۰

نرگس و علی ثلاث فرزندان درویش محمد یاور ثلاث در پیامی ویدیویی از همه مردم جهان و نهادهای حقوق بشری درخواست کردند که به هر صورت که می توانند به آنها در توقف حکم ظالمانه اعدام پدر بی گناهشان که سه ساعت قبل از وقوع حادثه «گلستان هفتم» در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شده بود و اصولا هنگام وقوع حادثه در محل مذکور نبوده است، کمک کنند.

درخواست اعاده دادرسی درویش محمد یاور ثلاث که « شامل یک لایحه ۲۶ صفحه ای با ارائه کلیه اسناد، فیلمها، عکسها و ادله ای که به طور قطع و یقین ثابت می کند محمد ثلاث بی گناه است و هیچ نقشی در حادثه گلستان هفتم در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ نداشته و ساعتها قبل از حادثه توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود»، مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط وکیل آقای ثلاث خانم زینب طاهری ارائه و به شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به ریاست سید کریمی فرستاده شد، که در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ رسانه های داخلی و خارجی خبر از پذیرش درخواست اعاده دادرسی محمد ثلاث دادند ولی چند ساعت بعد این خبر تکذیب و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ یک روز پس از مصاحبه دادستان تهران مبنی بر اینکه « حکم اعدام درویش محمد ثلاث پس از ماه رمضان اجرا خواهد شد» شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور خبر از رد درخواست اعاده دادرسی محمد ثلاث داد، بنا بر گزارشات رسیده خبری که در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی آقای ثلاث منتشر شده بود، خبری صحیح بوده و این شعبه پس از بررسی لایحه دفاعیه، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته بود که تنها دقایقی پس از انتشار این خبر مقاماتی از نهادهای امنیتی شخصا به شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور روجوع کرده بودند و رئیس این شعبه سید کریمی را زیر فشار شدید مجبور به تکذیب این خبر کردند و در نهایت در تاریخ ۲۳ خرداد به دستور مستقیم دادستان تهران جعفری دولت آبادی خبر رد درخواست اعاده دادرسی را اعلام کردند.

بنابر همین گزارش، جعفری دولت دادستان تهران دستور داده که حکم ظالمانه درویش بی گناه محمد یاور ثلاث در سحرگاه چهارشنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در زندان رجایی شهر به اجرا درآید، بنا بر همین گزارش جعفری دولت آبادی گفته که در مراسم اجرای حکم اعدام درویش محمد ثلاث شخصا در سحر گاه چهارشنبه۳۰ خرداد حضور خواهد داشت.