گسترش تحصن دراویش در زندان تهران بزدگ

۱,۱۹۲

درویشان تیپ ۲ زندان تهران بزرگ هم دست به تحصن اعتراضی زدند

به گزارش مجذوبان نور ، درویشان زندانی محبوس در تیپ ۲ زندان بزرگ تهران در اعتراض به حمله‌ی گارد زندان قرچک به زنان درویش زندانی دست به تحصن زدند.

روز چهارشنبه زنان درویش محبوس در زندان قرچک از سوی مأمورین گارد زندان آماج باتوم و شوکر قرار گرفتند و حال جسمی آنها وخیم است.

همسران و اعضای خانواده‌‌ی این زنان زندانی عموماً در زندان بزرگ تهران محبوس هستند و مأموران با قطع تلفن‌های زندان مانع از اطلاع‌یافتن زندانیان مرد از وضعیت همسران و خواهران خود شده‌اند.

روز گذشته درویشان تیپ ۳ این زندان نیز دست به تحصن اعتراضی زدند که تاکنون نیز ادامه دارد.