همه دراویش فرزندان معنوی مولا هستند

۱,۰۴۶

ایجاد تفرقه میان دراویش، فقط و فقط کار دشمن شیطان صفت است.

دراویش می دانند که راز برخورداری از «الطاف حق» اتحاد و همدلی آنان با یکدیگر است.