به خانواده محمد ثلاث گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان رجایی شهر بروند

۸۸۷

دقایقی پیش از زندان رجایی شهر با خانواده درویش محمد ثلاث تماس گرفتند و گفتند که فردا برای آخرین ملاقات با محمد ثلاث به زندان بروند / ۲۶ خرداد ۱۳۹۷