علیرضا روشن از دوستان محمد ثلاث می گوید

۸۶۶

برادرم محمد ثلاث را نزدیک اذان سحر اعدام کردند اما تا ساعت نه و نیم صبح اعلام نکردند.

بعد هم به فریب گفتند جنازه را دادیم گورستان بهشت سکینه، غافل از آن که جنازه در جاده‌ی بروجرد بوده است.

حالا هم جسدش زیر خاک نمور از گزند باتوم و ناسزا و شکنجه مصون است و آرام است.

از خوف این که آثار شکنجه‌های رواداشته بر جسم برادرم محمد ثلاث فاش نشود، بدون ثبت گزارش پزشکی قانونی، او را خاک کردند.

از طرف وزارت کشور امریه آمده که ثلاث نباید در تهران دفن شود.جنازه را فرستاده‌اند بروجرد.