اطلاعیه شماره ۱۰ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

مرحلهٔ سوم کمپین دادخواهی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده

۴۳۹

مرحلهٔ سوم کمپین دادخواهی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده

بدینوسیله اعلام می گردد که کمپین دادخواهی دکتر تابنده با پشتکار و جدیت حامیان این مطالبه وارد سومین مرحله از فعالیتهای خود شده است.

اقداماتی که در مرحله سوم کمپین دادخواهی به پیشنهاد حامیان کمپین به آن پرداخته خواهد شد به شرح زیر است:

مجموعه سوالاتی که تاکنون به دست خدمتگزاران کمپین دادخواهی دکتر تابنده رسیده است جمع آوری شده و در پنج گروه دسته بندی می شوند. به این ترتیب که مجموعه سوالاتی که از هر یک از نمایندگان اربعه افتخاری توسط ارادتمندان، علاقه مندان و مریدان و پیروان دکتر تابنده از هر یک از چهار تن (محمد تابنده، حسینعلی کاشانی ، غلامرضا هرسینی و میریونس جعفری اصل) بعلاوه سرتیم پزشکی دکتر تابنده به طور مجزا شده در بخشهای مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

هر هفته به مجموعه پرسشهای مطرح شده از یکی از این آقایان اختصاص دارد؛ بعنوان مثال این هفته به طرح مجموعه پرسشهای مطرح شده از آقای دکتر عبدالعلی مصورعلی سرتیم پزشکی دکتر تابنده اختصاص دارد.

به این ترتیب در پنج هفته پیشرو ، هر هفته را به یکی از این آقایان اختصاص می دهیم.

لیست سوالات مطرح شده از سوی حامیان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده از طریق سایت اینفوصوفی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

از همه آزادیخواهان، ارادتمندان، پیروان، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده تقاضا می شود ، نسبت به این حرکت دادخواهی بی تفاوت ننشسته و هر اقدامی، نظری و پیشنهادی برای دستیابی به اهداف این کمپین دادخواهی که کشف حقیقت پیرامون زوایای مبهم دو سال حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده است را مبذول دارید.

براساس پیشنهاد و تقاضای حامیان کمپین ، می توان لیستی از این مجموعه سوالات را که از طریق شبکه های اجتماعی وابسته به اینفوصوفی و یا سایت آن در اختیار مخاطبان قرار می گیرد را پرینت گرفته و سوالات را در ابعاد وسیع از طریق پست به آدرس محل کار، محل سکونت، یا ایمیل یا شبکه های اجتماعی متعلق به این افراد ارسال کرد تا به دست آنها برسد یا آنها را وسیعا در شبکه های اجتماعی برای آشنایان و اطرافیان خود ارسال نمایید.

هرگونه پیشنهاد و نظری و ابتکاری پیرامون مرحله سوم کمپین دادخواهی مورد استقبال و بررسی قرار خواهد گرفت.

هر کاری و اقدامی که لازم است را انجام دهید و بی تفاوت نباشیم.

لیست طرح پرسشها از نمایندگان اربعه افتخاری و یا تک تک آقایان بعلاوه سرتیم پزشکی دکتر تابنده یعنی دکتر عبدالعلی مصورعلی باز است و هر کس هر ایده، نظر و پرسشی یا مشاهده و یا سند و مدرکی در این ارتباط دارد می تواند برای اعضا کمیته حقیقت یاب و خدمتگزاران کمپین دادخواهی دکتر تابنده ارسال نماید.

در این مرحله همچنین از آقای مسعود رخشان مدیرمسئول خبرگزاری رسمی سلسله – مهر تابنده – تقاضا می شود، در چهارچوب مسئولیتی که پذیرفته اند از هر یک از این اقایان دعوت رسمی به عمل آورده و مجموعه سوالات مطرح شده از سوی حامیان کمپین را از این آقایان در برابر انظار مخاطبان پرسش نمایند.

در پایان لازم است به دو نکته اشاره شود:

نکته اول – تمامی مراحل پیشبرد اهداف کمپین تنها بر اساس پیشنهاد حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده ارائه شده است و اعضا کمیته حقیقت یاب و خدمتگزاران کمپین تنها مجری نظرات و پیشنهادات خیل عظیم ارادتمندان، پیروان و علاقه مندان و دوستداران دکتر نورعلی تابنده بوده اند. به همین دلیل اگر پیشنهادی در راستای پیشبرد اهداف کمپین دادخواهی از سوی حامیان کمپین ارسال گردد یقین حاصل نمایید که پس از بررسی به آن ترتیب اثر داده خواهد شد و ما صمیمانه از آن استقبال خواهیم کرد.

نکته دوم – این کمپین یک کمپین خوانخواهی نیست بلکه صرفا دادخواهی، روشنگری و کشف حقیقت است.

اعضا کمیته حقیقت یابِ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

 

Voir cette publication sur Instagram

 

🔵 اطلاعیه شماره ۱۰ کمپین دادخواهی دکتر تابنده 🔗 جهت مشاهده بر روی لینک کلیک کنید 🖊 اطلاعیه شماره ۹ 🖊 اطلاعیه شماره ۸ 🖊 اطلاعیه شماره ۷ 🖊 بیانیه فوری 🖊 اطلاعیه شماره ۶ 🖊 اطلاعیه شماره ۵ 🖊 اطلاعیه شماره ۴ 🖊 اطلاعیه شماره ۳ 🖊 اطلاعیه شماره ۲ 🖊 اطلاعیه شماره ۱ #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمیته_حقیقت_یاب #کمپین_دادخواهی #مجذوبعلیشاه #دادخواهی ✏️ @contactinfosufi 🔷@info.sufi

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le

سایت اینفوصوفی:

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

@infosufi

اینستاگرام اینفوصوفی :

 www.instagram.com/info.sufi

اطلاعیه شماره ۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۲ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۳ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۴ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۵ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

بیانیه فوری کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه شماره ۶ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی

اطلاعیه شماره ۷ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

اطلاعیه شماره ۸ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

اطلاعیه شماره ۹ کمپین دادخواهی دکتر تابنده