اولین ادله اثبات بیگناهی محمد ثلاث توسط رییس کل دادگستری استان تهران تایید شد!

۱,۳۲۰

امروز رییس کل دادگستری استان تهران بدون اینکه متوجه باشد یکی از ادله اثبات بیگناهی اقای ثلاث را تایید کرد!
اقای غلامرضا اسماعیلی تایید کرد که انگشت نگاری از اتوبوسی که ادعا میشده ثلاث راننده ان بوده انجام نشده است! و صرفا بر مبنای اقرار تحت شکنجه اقای ثلاث حکم‌اعدام‌صادر شده!

عدم انگشت نگاری اتوبوس مورد ادعا یکی از دلایل بیگناهی بود که زینب طاهری بارها به ان اشاره کرده بود. از دیگر دلایل نیز بازسازی صحنه جرم در حیات اداره اگاهی تهران و بدون متهم، وکیلش، شهود و حتی اتوبوس! بوده است درحالیکه باید درمحل وقوع جرم و با حضور متهم و وکیل او و شهود و ماموران انجام میشده!

زینب طاهری حقوقدان شناخته شده و وکیل زندانیان سیاسی این اتفاق را اولین بار در تاریخ قضایی دانسته که ماموران آگاهی بر مبنای توهمات ذهنی بدون حضور متهم و وکیل او ، شهود و حتی اتوبوس! در حیات اداره اگاهی بجای محل حادثه بازسازی صحنه جرم کرده اند که مصداق صحنه سازی و اقدامی مذبوحانه است.

انتظار میرود در روزهای اینده ادله دیگر بیگناهی پرونده اقای ثلاث منتشر و احتمالا مقامات قضایی به ناچار مجبور به تایید آنها شده و به این استناد کنند که اقای #محمدثلاث اقرار کرده بوده و نیاز به بازسازی صحنه جرم نبوده!