واکنش کاربران توییتر ؛ درویشان زندانی از حق دسترسی به وکیل محرومند

۸۷۰

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

۶۹ سال حبس؛ احکام جدید برای ۲۵ درویش محبوس در زندان تهران بزرگ

۴۵ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق؛ احکام جدید برای ۹ درویش محبوس در زندان تهران بزرگ

آخرین وضعیت پرونده گلستان هفتم در ماه پنجم