«سوره بلد»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۹۸۹

آیاتی از سوره مبارکه بلد

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

تاریخ : ٣۰ آبان ١٣٩٨