احمد خسروی تازه قشلاق : اگر امروز سکوت کنیم، فردا همه جامعه وکالت گرفتار خواهد شد

۹۸۸

احمد خسروی تازه قشلاق ، وکیل دادگستری در واکنش به خبر بازداشت خانم زینب طاهری وکیل مدافع درویش دلاور شیرمحمدیاور ثلاث شهید راه حق و خانم نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر نوشت :

باسمه تعالی
“کونا للمظلوم عونا و للظالم خصما”
پشتیبان وکمک مظلوم باشید و دشمن ظالم.(علی ع)
با خبر شدیم همکار شجاع و حامی حق و عدالت سرکار خانم زینب طاهری دیروز بازداشت شد.
دفاع از مظلوم اصلی ترین وظیفه یک وکیل است.متاسفانه دستگاه قضایی به جای رسیدگی و اصلاح اوضاع محاکمی که برخلاف قانون رفتار مینمایند ،اقدام به پرونده سازی وبازداشت وکلای شجاع و ظلم ستیز مینماید.
آنچه که موجب تاسف بیشتر است آنکه همکاران محترم نیز هیچ عکس العملی نشان نمیدهند و امروز نسرین ستوده و زینب طاهری و فردا هروکیلی که جرات دفاع از حق را داشته باشد مورد هدف قرار خواهد گرفت.
همکاران عزیز و فرهیخته اگر امروز دربرابر این مسایل سکوت کنیم مطمین باشید فردا همه جامعه وکالت گرفتار خواهد شد .بیایید تا دیر نشده با تکیه برخرد جمعی چاره ای بیاندیشم تا اگر در دفاع از مظلومان صدایمان به جایی نمیرسد و حریف دستگاه قضایی نمیشویم دست کم از خودمان و حیثیت وکالت دفاع کنیم.