افشای اسناد فساد مالی و فساد اخلاقی مقامات قوه قضاییه

۱,۸۲۳

از تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری :

@zeynab_taheri

بخش نخست اسناد فساد مالی و فساد اخلاقی مقامات قوه قضاییه، قضات دادگاه انقلاب
۱-ابولقاسم صلواتی (رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران)
۲-احمدزاده (دیکر قاضی همکار اقای صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران)
۳-قاضی تدین(رییس اسبق شعبه ۴ دادگاه انقلاب تهران)
۴- پوریایی(رییس اسبق دادگاه انقلاب)
۵-خداییان(معاون قضایی قوه قضاییه)
۶-صداقت(از مدیران ارشد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه)
و برخی از عوامل، رابطان و کارچاق کن های مورد وثوق این قضات فاسد تا دقایقی دیگر منتشر میشود.

لطفا اسناد این پرونده را ابتدا با دقت مطالعه کنید. تا پایان امشب فایل صوتی در راستای شرح ماوقع این پرونده منتشر میشود.

[اقای دادستان تهران؛ نفر بعدی شمایی!  گفته بودیم بگرد تا بگردیم، شما اونقدر وقیحی که ترسی از افشای فسادهات نداری، و خیلی از خودت مطمئنی  ولی برات سوپرایز خوبی داریم! ]

 اقای صلواتی، هنوز اسناد رابطه نامشروعت با اون دو خواهر، برقراری ارتباط نامشروع با همسران متهمان و … مانده که منتشر کنیم. خودت به نظر ما الان استعفا بده ، قبل اینکه با بی ابرویی برکنار بشی…

سندشماره یک: دادنامه صادره درخصوص باند فساد قضایی در قوه قضاییه

شاکی: لقمان روزچنگ

سند شماره دو: صفحه ۲دادنامه و شرح ماوقع ماجرا

سند شماره سه: صفحه۳دادنامه صادره علیه اعضای یک باند فساد قضایی

سند شماره چهار: صفحه ۴دادنامه

سندشماره پنج: صفحه ۵ دادنامه

سند شماره شش: صفحه ۶دادنامه

سند شماره هفت: صفحه۷ دادنامه

خب حتما سوال برایتان پیش آمده که پس اسامی قضات فاسد در پرونده کجاست؟
بله، به طرز ماهرانه ای سعی شده بجای اسم قضات در دادنامه عنوان شود 《…ادعای کذب نفوذ نزد مقامات قوه قضاییه!…》 و از قید اسم و درج مبلغ رشوه های پرداختی به قضات مطرح شده در پرونده بطور کلی امتناع شده است.
ولی خب ما دسترسی به کل پرونده داشتیم و کل پرونده را تصویر برداری کردیم.

گزارش رسمی رییس مرکزکاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به بازپرس پرونده (مندرج در پرونده) که رسما فساد قضات، اسناد مکشوفه ، اقاریر و شهادت شهود را طبق جدولی به بازپرس اعلام و تایید مینماید در ادامه خواهد امد….

سندشماره هشت: گزارش رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص کشف اسناد غیرقابل انکار فساد مالی قضات و باند همکار آنها

سند شماره نه: صفحه اول جدول پیوستی به گزارش رییس مرکز کاشف حفا قوه قضاییه

سند شماره ده: صفحه۳گزارش رسمی رییس مرکزکاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات پرونده فساد قضایی کشف شده

سند شماره یازده: صفحه۴ گزارش رییس مرکز کاشف حفا قوه قضاییه

سندشماره دوازده:
صفحه۵گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره سیزده:
صفحه۶گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره چهارده:
صفحه۷گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره پانزده:
صفحه۸گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره شانزده:
صفحه۹گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره هفده:
صفحه۱۰گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره هفده:
صفحه۱۰گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره نوزده:
صفحه۱۲گزارش رسمی رییس مرکز کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

سندشماره بیست:
صفحه۱۳گزارش رسمی رییس مرکزکاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخصوص جزییات مستندات کشف باند فساد در قوه قضاییه

لطفا محتوای اسناد را به ترتیب شماره مطالعه بفرمایید، تا ساعتی دیگر یک‌فایل صوتی برای شرح ماوقع ماجرا و توضیحات این پرونده منتشر خواهد شد…

توضیحاتی درباره بخش نخست اسناد #فساد_مالی قضات و مقامات قوه قضاییه که امشب طبق وعده ای که داده بودیم منتشر کردیم :