قارچهای سمّی بیهویت، گویی مداوماً ترغیب و تشویق به زهرپراکنی و تفرقه انگیزی درجامعه فقری می کنند

۸۹۶

ادبیات منحط گردانندگان سایت وکانال «فرقه نیوز» که برای حمایت ازمولازاده ها -آقا رضا و آقا رحمت – فحش نامه های بازجوهای دون پایه ای چون ( ش ک ت ) راتمام و کمال منتشر می کنند،قابل توجه است!

هو

۱۲۱

“أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ”

فرمان مقابله و دفاع تمام قد داده شد به مظلومانی که مورد هجمه ستمگران قرارگرفته اند.و به راستی که خدای بزرگ هرآینه بر پیروزی ایشان تواناست﴿سوره حج۳۹﴾

مدتی است مشاهده می شود اشخاصی نوظهور،با دعوی وابستگی به سلسلۀ جلیلۀ نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی، مانند قارچ سر از ناکجاآباد برآورده و با بکار بستن سخیف ترین واژه ها و عبارات به صاحبان فرامین فقری بزرگان منصوص سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی حمله میکنند. تاسفبار تر این که عبارات سخیف و وقیحانه و هنجارشکنانه آنها توسط عده ای از افراد سلسله نعمت اللهیه که از منسوبان به دودمانهای شناخته شده درویشی هستند نیز “لایک” شده و انتشار مجدد میاییابد.

این قارچهای سمّی بیهویت که گویی مداوماً ترغیب و تشویق به زهرپراکنی و تفرقه انگیزی درجامعه فقری میشوند، خود را وکیل ، کفیل و بلکه قیّم بزرگان و بزرگواران سلسلۀ جلیله نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی تصور کرده و با سوء استفاده از حجب و حیای درویشیِ بزرگان و بزرگواران، امیال و مقاصد سوء اربابانشان را بر علیه ارکان مکتب درخشان تصوف و عرفان اسلامی به اجراء در میآورند .

نمونۀ این تلاشها ، نامه پراکنی هایی است که این سو و آن سو از جانب مدعیان دوستی با آقارضا و آقا رحمت الله مولازادگان محترم انجام شده که طی آن انواع گستاخی ها ، بی تقوایی ها و بی ادبی ها حتی نسبت به فقراء و بزرگان این سلسله و حتی نسبت به بزرگانی که شخص نامبرده مدعی کفالتشان می باشند نیز به انجام رسیده است .
در این رابطه ، نخستین سوالی که به هر ذهن سالمی می رسد این است که آیا قبیل افراد که قلمشان مانند نیش مارهای سمّی است، از جایی مسئولیت خاصی در راستای حراست و ارزشیابی عمکرد بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی دارد یا خیر ؟
خوب است از ایشان پرسیده شود که آیا این وظیفه از سوی قطب سلسله به شما محول شده است یا خیر ؟
آیا شما خودتان را وکیل مشایخ سلسلۀ ما می دانید ؟ یا کفیل ؟ یا احتمالاً قیم ؟
آیا شما آتش به اختیارید ؟
شما در کدامین جایگاه به جای مشایخ اظهار نظر می کنید و به ماذون منصوص مولای معظم می تازید ؟
آیا از دستگاه خاصی ماموریتی به شما محول شده است ؟
یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول درویشی ، عدم قضاوت در مورد سایر اخوان است که در رسالۀ شریفۀ پند صالح هم موکداً به آن اشاره رفته است . شما چگونه به خود اجازه می دهید که در مورد اخوان ونیز ماذونین منصوص مولای معظم که صاحب فرمان از جانب قطب زمانند، تصورات جاهلانه خود را منتشر کنید ؟
این که در شب سی ام بهمن ۹۶، گروهی بقول شما اندک در گلستان هفتم حاضر شدند چه ارتباطی به شما پیدا می کند ؟
در اینجا میل دارم شما را ارجاع دهم به فرمایشات مولای معظم حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی که بلافاصله پس از اینکه توسط همکاران شما مدتی کوتاهی بازداشت و بالاجبار از سرزمین اجدادی شان بیدخت گناباد به تهران تبعید شدند ، ایراد فرمودند وطی آن به همکارانتان و اسلافتان تذکر دادند و مثال آوردند که اگر مثلاً مگسی یا پشه ای انگشت شست پای کسی را بگزد تمامی بدنآن شخص یکجا باخبر می شود و در این حال نیازی به فراخوان نیست.
نظر به ماهیت ماتریالیستی سازمانهای امنیت روسیه و کرۀ شمالی– که مغز امثال شما را با آموزشهای خود در چهارچوبهای خشک توهمات بدبینانه و پارانویاک به بند و قید کشیده- جائی برای درک مفاهیم بلند معرفتی و عرفانی مانند علوّ طبع و ایثار و عشق و جوانمردی وجودندارد. لذا توصیه حقیر این است که به کُنه فرمایشات مولای معظم بیشتر توجه کنید تا بلکه قدری متوجه شوید .

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بیغمی

نشاید که نامت نهند آدمی

اینکه ادعا کردید تعداد اندکی از فقراء برای جانبازی در گلستان هفتم حاضر شدند ، اگر با جمعیت بیست ملیونی دراویش و خانواده هایشان مقایسه شود البته مقرون به حقیقت است ولی بدانید و آگاه باشید که بفرمودۀ قرآن کریم :
کَمْ مِنْ فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ فِئَهً کَثِیرَهً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ
چه گروههای اندکی که بر گروههای انبوه چیره گشتند به فرمان خدای بزرگ و خدای بزرگ همراه شکیبایان است (سوره بقره آیه ۲۴۹)

مبادا هرگز انبوهی نفرات سیاهی لشکرتان و اندکی جانفشانان شمارا بفریبد که خدای بزرگ مومنانش را به یاری فرشتگان نشاندار وعده فرموده است:
“بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَهِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ مُسَوِّمِینَ”

آرى اگر شما شکیبایی کنید و پرهیزگارى نمایید و ایشان باهمین جوشیدن بر شما بتازند آنگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یارى خواهد فرمود.

عجالتاً دراویش با طمانینه و آرامشی موقتی به نظاره ایستاده اند و آن به آن انتظار رفع حصر مولایشان را میکشند. ولی در عین حال کاملاً آماده هستند تا بمحض وصول ندای باطنی “من انصاری الی الله ” با جمعیتی ملیونی به یاری مولایشان بشتابند و البته در این راه آنچه که برایشان حجت است همان ارتباط باطنی است و نه بیانیه های مغشوش و مخدوش فتوشاپی که شمابااستناد به آنها سعی در استقرار آرامش گورستانی یعنی جمود و بیتفاوتی و سکون و رکود و سکوت در فضای فکری دراویش دارید.

تفاوت شما و دوستان شما با دروایش این است که شما درویشی را در مدرک و کاغذ می بینید و آن را با حکم و ابلاغیه های اداری و نظامی و انتظامی خودتان مقایسه می کنید و فکر می کنید اگر مثلا در اعلامیه ای دست بردید و گروهی را فریب دادید و کارتان موقتاً پیش رفت، در درویشی هم می توانید همین تاکتیک را بکار برید !غافل از اینکه دراویش اصولاً نگاهی و توجهی به کاغذ و اعلامیه های من درآوردی ندارند، آنها تنها به دل خویش و ظهور باطن مولای خویش در در دل توجه دارند.

دفتر صوفی سواد و حرف نیست

جز دل اسپید همچون برف نیست

گرچه که حتی بصورت ظاهر هم این اعلامیه ها و بیانیه ها در تضاد غیر قابل انکار با فرمایشات مولای معظم می باشد چنانکه در آخرین فرمایشِ آزادشان فرمودند :

“…………..از فقرا هم ممنونم و البته اقتضاء ایمان هم همین است فقط توجه کنید که از روی احساسات کاری نکنید که به دیگران صدمه ای وارد شود ولی درمقام دفاع هر کاری که می توانید انجام دهید ………………”

حال شما انتظار دارید دراویش این فرمایش صریح و زندۀ مولای خویش را زمین گذارده و به محتویات بیانیه های تولید شده در تاریکخانه های “ادارۀ فرق و ادیان “دل بسپارند ؟

هیهات !
دراویش فعلا به دوستانی که اظهار محبت و حسن نیت می کنند فرصت داده اند تا تمام تلاش خویش را برای حل این معضل– یعنی مسئله حصر- که سراپا ساخته و پرداختۀ عوامل نفوذی بیگانه در دستگاه های امنیتی حکومت وبقایای شبکه سعیدامامی جنایتکار است، بکار گیرند اما به شما اطمنیان می دهم دراویش گرچه صبورند ولی غیور هم هستند و اگر ببیند که دین فروشان به دنبال خرید زمان هستند آنگاه خودشان راساَ در چهارچوب ضوابط قانونی و با استناد به کنوانسیونهای مورد قبول جامعه جهانی این معضل را حل خواهند کرد . در آن صورت منتظر دعوت آقای دکتر آزمایش و یا گردانندگان سایت مجذوبان نور نبوده و راساً به وظیفۀ طریقتی خویش عمل خواهندکرد و البته منع ظاهری مشایخ عظام هم در عزم و اراده ایشان تاثیری نخواهد داشت.

بفهمید که ارتباط دراویش با قطبشان از طریق مشایخ و بزرگان سلسله نیست این ارتباط بمانند ارتباط سلولهای بدن با قلب بوده و بطور مستقیم می باشد.

لذا ایجاد تضیقات برای مشایخ عظام نیز ، مانعی در عزم دراویش برای اجابت ندای باطنی نخواهد بود.

در وضعیت بدی گرفتار شده اید . کشور ایران بدون تصوف و عرفان متصور نیست و قلب تصوف نیز قطب سلسله جلیلۀ نعمت اللهی گنابادی سلطانعلیشاهی است . جسارت و گستاخی به ساحت تصوف و عرفان ، خودزنی آشکاری بود که عوامل نفوذی بیگانه و خائنان به مصالح کشور، مدیران نالایقی در میان حکومتگران را به آن سوق دادند که ادامه آن ضربات سنگینی به اعتماد ملی به هیات حاکمه وارد خواهد کرد.

یکی بر سر شاخ، بن می‌برید

خداوند بستان نگه کرد و دید
بگفتا گر این مرد بد می‌کند

نه با من که با نفس خود می‌کند

البته به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ، به لطف جهالت و نادانی دوستان آتش به اختیار شما ، امروز عرفان و تصوف ایران زمین ، جهانی شده و نام دکتر نورعلی تابنده بعنوان نماد صلح دوستی و جوانمردی ویژۀ فرهنگ عرفان ایران ، در سرتاسر جهان طنین انداز شده است. شما مکر کردید تا تصوف را مصادره کنید و خدای بزرگ بر مکر شما مکر فرمود تا تصوف ایران جهانی شود.

 در آخر خدمت مولازاده محترم آقا رضا تابنده عزیز عرض می کنم که این عناصر امنیتی که ادعا میکنند که سربازان شما هستند و توسط سایتها و کانالهای صوفی ستیز- که سالهاست کمر به نابودی فقر و درویشی بسته اند- به عنوان بزرگان سلسله معرفی می شوند، به منظور تخریب کامل شما نزد فقرا در اطرافتان حلقه زده اند! به عنوان عضو کوچکی از خانواده عظیم فقر و درویشی تمنا دارم که از این فرومایگان – که استاد اعظمشان “سعید امامی جنایت پیشه و قسی القلب ودشمن قسم خوردهء درویشی و عرفان اسلامی بود و با خون سرخ هموطنان شریف و جوانمرد و جانفشان ما وضو میگرفت – احتراز کرده و صریحاً و سریعاً از آنها برائت جویید.
و مکروا و مکر الله و الله خیر ماکرین.

یحیی خوشمرام