درویشان ساکن اروپا خواستار رفع حصر قطب خود جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه شدند

۱,۳۷۲

در ادامۀ اعتراض به حصر دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب درویشان گنابادی که اکنون وارد ششمین ماه خود شده است ، امروز جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ، گروهی از درویشان گنابادی ساکن شهر کلن در آلمان با همراهی و همدلی جمعی دیگر از درویشان گنابادی از سایر شهرهای اروپا در شهر بروکسل مقابل مقر ساختمان کمیسیون اروپا گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به ادامه این بازداشت خانگی به گوش مسئولین و رهبران اتحادیه اروپا برسانند.

در این گردهم آیی دراویش گنابادی با در درست گرفتن تمثال های دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی خواستار توجه جهانیان و بویژه مسئولین و اعضاء کمیسیون اروپا به وضعیت بسیار خطرناک دکتر نورعلی تابنده شدند.

دراویش همچنین خواستار آزادی کلیه زندانیان و محاکمه عاملان قتل دو درویش شهید قهرمان دفاع از کشور سردار شهید محمد راجی و جوانمرد شهید درویش محمدیاور ثلاث شدند.

درویشان گنابادی متعهدشده اند که تا رفع حصر کامل از پیر و مراد خود به برگزاری اینگونه تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا ادامه دهند.