منجی منتَظَر چه ویژگی هایی دارد؟

۱,۲۴۱

پاسخ به پرسش ؛ چه شرایطی منجر به ظهور منجی آخرالزمان می شود؟ آیا منجی آخرالزمان یک فرد است؟ در این گفتار با اشاره به آیات شریفه قرآن مجید و آنچه بر پیامبرانی که دارای ویژگی آخرالزمانی بودند گذشت به عنوان دلایل متقن پرداخته می شود تا اثبات گردد چه شرایطی منجر به فروریزی سیستم های جبار می شود.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

پاسخ به پرسش ؛ چه شرایطی منجر به ظهور منجی آخرالزمان می شود؟ آیا منجی آخرالزمان یک فرد است؟ در این گفتار با اشاره به آیات شریفه قرآن مجید و آنچه بر پیامبرانی که دارای ویژگی آخرالزمانی بودند گذشت به عنوان دلایل متقن پرداخته می شود تا اثبات گردد چه شرایطی منجر به فروریزی سیستم های جبار می شود. #ایستادگی #قرآن_مجید #منجی_آخرالزمان #فرعون #موسی #سلوک_تن_و_روان #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #دجال

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

حضرت شاه نعمت‌الله ولی چگونه وقایع بعد از رحلت خود را پیش‌بینی فرمودند؟

چه ارتباطی میان رخدادهای امروز و پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله ولی است؟

تفاوت پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله نسبت به وقایع آینده با دیگر پیشگویی‌ها در چیست؟

تفاوت فرهنگ یونانی و فرهنگ خسروانی در چیست؟

چگونه راه بر خرافات در یک فرهنگ اصیل نظیر فرهنگ خسروانی بسته شود؟

برهان ظهور منجی آخرالزمان در لسان‌التنزیل

تشریح شرایطی که به آخرالزمان و ظهور منجی می‌انجامید