متن دادنامه شکوفه یداللهی درویش محبوس در زندان قرچک

۸۴۶

شکوفه یداللهی درویش محبوس در  زندان قرچک که یکم اسفندماه در حادثه  گلستان هفتم بازداشت شده بود با رأی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و با استناد قاضی به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به ۲ سال ممنوعیت و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شد.

این معلم و مدیر مجموعه آموزشی که پس از دستگیری در حادثه گلستان هفتم قرار بود از بازداشتگاه وزرا آزاد شود با این بهانه که «مادر کسری نوری» است به زندان قرچک منتقل شد و با وجود شکستگی و جراحات ناشی از ضرب و جرح در هنگام دستگیری بدون درمان در آن زندان نگهداری شد.

در متن حکم قاضی صلواتی دو بار به این که شکوفه یداللهی مادر کسری نوری است ارجاع داده شده است.

به گزارش مجذوبان نور ، متن کامل دادنامه خانم یداللهی به شرح زیر است:

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستنداً به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مورخه ۹۷/۵/۷ جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۷/۲۰۷۱۹/ط/د اتهامی خانم شکوفه یداللهی فارسی فرزند گودرز تشکیل شده است. با عنایت به تحقیقات بعمل‌آمده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رای دادگاه:

در خصوص اتهام خانم شکوفه یداللهی فارسی فرزند گودرز به شماره شناسنامه … و کد ملی … صادره از مرودشت، متولد … بدون سابقه کیفری، خانه‌دار، بازداشت از مورخه ۹۶/۱۲/۱، حسب کیفرخواست صادره دائر بر:

الف: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

گردشکار پرونده:

همزمان با اغتشاشات دراویش و تجمع غیرقانونی مقابل زندان اوین، متهمه به همراه تعداد دیگری از دراویش فرقه گنابادی، به مقابل زندان اوین مراجعه و بصورت شبانه‌روزی استقرار می‌یابد و در همین حین نسبت به جمع‌آوری اخبار و اطلاعات بازداشت‌شدگان اقدام و در فضای مجازی منتشر می‌نماید.

از آنجا که نامبرده مادر کسری نوری از عناصر اصلی مجذوبان نور است، با توجه به بازداشت کسری، وی نیز در مقابل زندان اوین حضور دائمی داشته است. وی به دلیل بازداشت فرزندش با رسانه‌های بیگانه از جمله بی‌بی‌سی فارسی مصاحبه و سعی در تخریب چهره نظام اسلامی را داشته است.

در جریان تحقیقات اخیر و اغتشاشات در منطقه پاسداران، خیابان گلستان هفتم (محل سکونت رهبر فرقه)، متهمه مکرراً در تجمعات غیرقانونی حضور یافته و با همراهی و همدستی تعدادی از عناصر فرقه، سعی در معاندت و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران می‌نماید.

با توجه به موضع‌گیری متهمه و تعصب وی نسبت به جریان فرقه مشخص است وی با همراهی فرزندش کسری نوری، تمام تلاش خود را برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است.

در سال ۱۳۹۳ به جهت تعیین وضعیت سایر دراویش (زندانی) و بیمار بودن آنان در مقابل دادسرا در تجمع اعتراضی شرکت و یک روز در بازداشتگاه زندان اوین بوده است. و در تجمع صورت‌گرفته در زندان اوین با هدف آزادی فرزندش کسری نوری (از لیدرهای دراویش و دستگیرشدگان تجمع اخیر) نیز حضور داشته است. گفتنی است نامبرده تاکنون در ۵ مرحله با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ازجمله بی‌بی‌سی و صدای آمریکا در ارتباط بوده که محور این گفتگو پیگیری و تشریح وضعیت فرزندش کسری نوری بوده است.

با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و اقاریر صریح و ضمنی متهم در مراجع انتظامی و اطلاعاتی و دادسرا و حضور در تجمعات غیرقانونی خیابان پاسداران و مقابل زندان اوین در سال ۹۶ و در مقابل دادگستری در سال ۹۳ و حضور شبانه‌روزی در اغتشاشات گلستان هفتم با هدف درگیری با مأمورین و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و معاند از جمله بی‌بی‌سی و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاری‌اش محرز و مسلم است اما با احضار از زندان در مورخه‌های ۹۷/۲/۲۴ و ۹۷/۴/۲۵ در جلسه دادگاه حاضر نشده و علیرغم ابلاغ مجدد وقت رسیدگی بصورت ابلاغ واقعی در مورخه ۹۷/۵/۶ نیز از شرکت در جلسه دادگاه استنکاف و لایحه هم ارسال ننموده و وکیل هم معرفی نکرده است به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را در مورد اتهام بند الف (اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس محکوم می‌نماید و با توجه به اقدامات ضدامنیتی نامبرده به استناد بندهای پ و ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم می‌گردد و رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی و سکوت مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری و مراجعه به آثار ابلاغ واقعی در قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران می‌باشد و ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه گردد.

امضاء

صلواتی