ورود پیمان عارف و همدست او شررکنور تبریزی در قضیه دراویش گنابادی

۱,۲۸۳

ورود پیمان عارف و همدست او شررکنور تبریزی در قضیه دراویش گنابادی با ارسال مقاله هایی بیربط و سست و نادرست در بخش مقاله های پایگاه خبری اینرتنی “ایران گلوبال”

پیمان عارف در برابر افشاگریهای “صدای مردم” ، روح الله زم را “بنگی” خواند و اورا متهم کرد که زندگی نکبتبار خودش و خانواده اش آکنده از کثافتکاریهای امنیتی است!

پیمان عارف در صفحه فیس بوک خودش در یک نوشته کوتاه با تیتر “مشکل پسر زم با من چیست؟” اتهامات بسیار تند و تیزی برعلیه آقای روح الله زم و عموم اعضای خانواده او مطرح کرده و قول داده تا با طرح شکایت برعلیه روح الله زم پای او را به دادگاه بکشاند و “داوریها را به پیش داور اندازد!”

قطعا روح الله زم, دربرابر این افترازنی هایی که خانواده او را نشانه رفته است, صحبتهای زیادی برای روشنگری اذهان دارد و درجای خودآنها را مطرح خواهد کرد. اما قدر مسلم آن است که پدیدار شدن پدیده اختلاف فیمابین روح الله زم و پیمان عارف (قطع نظر از قدمت آن)، و اوج و شدت گیری آن، پس از افشاگریهای کانال تلگرامی “صدای مردم/ آمدنیوز” در قبال ورود ناگهانی پیمان عارف و همدست او شررکنور تبریزی در قضیه دراویش گنابادی با ارسال مقاله هایی بیربط و سست و نادرست در بخش مقاله های پایگاه خبری اینرتنی “ایران گلوبال” که در کانال کتابخانه تصوف و عرفان مربوط به رضا تابنده نیز باز نشر یافت, بوده است که آخرین آن به همین چندروز قبل باز میگردد.