محدوده اختیارات نمایندگان خمسه در بیانات حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه؛ بقلم حبل المتین

۸۹۱

بیست و یک سال اندی از قطبیت حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه می گذرد ، به دلیل امکانی که در این برهه از تاریخ برای عموم متصوفه فراهم شده ، دسترسی به آموزه ها و درسهای ایشان بسیار فراهم تر و میسرتر از انبیا و اولیا و مربیان معنوی پیشین است.

به همین دلیل ایشان ، علاوه بر آثار مکتوب پس از پذیرش مسئولیت و بار امانتی که به عهده حضرتشان سپرده شده، تمام همّ و غمّ خود را به تربیت مریدان و پیروان خود بکار برده اند.

در این مدت شش ماهه ، برای این فقیر امکانی میسر شد که علی رغم تمام ضیق وقتی که به دلیل مشغله های کار و امور اجتماعی و خانوادگی داشته و به دلیل محدودیت و محرومیت از دیدار حضرتش ، به سراغ آثار مکتوب و بیانات صوتی – تصویری حضرت مجذوبعلیشاه رفته و بیش از پیش به آنها رجوع و در آن تعمق و غور کنم.

شاید براستی بتوان گفت تاکنون دستورات جامع و کاملی در زمینه امور فردی – اجتماعی و خانوادگی کمتر توسط دیگر استادان معنوی با این جزئیات داده شده باشد یا شاید هم امکان دسترسی میسر نبوده ، در حالیکه که امروز امکانات تکنولوژیک منجر به سهولت دسترسی به این آموزه ها شده است.

براستی مرور درسها و فرمایشات و آموزه های ایشان ، دایره المعارفی جامع  از امور اجتماعی و فردیِ امروز را در اختیار سالکان راه قرار داده و بمثابه دستورالعمل زندگی کسانیکه می خواهند قدم در راه سلوک بگذارند، می توانند این تعالیم را سرلوحه راه خود ساخته تا به مقصد و مقصود غایی نائل آیند.

شاید هم دلیل سکوت حضرتش در این دورانِ تحمیل محدودیتها بر دولتسرا ، درس بزرگی برای ما فقرا باشد که در این بیست و یک سال و اندی ، با حضور در کلاس درس و آموزش ، در حال فراگیری بوده ایم و امروز روز امتحان و آزمایش است.

من خود یکی از آنها ، بسم الله!

آستین را بالا زده  و در هر امری تا می توانیم سعی کنیم به این دایره المعارف جامع اصول انسانی – اخلاقی و اجتماعی مراجعه،  تا مرحله به مرحله کلید راه گشای مشکلات را بازیافته و قفلی از قفلهای این راه صعب العبور را باز گشاییم و جلوتر برویم.

شاید پیش از سلوک معنوی بد نباشد بعنوان یک موجود مدنی الطبع راههای سلوک اجتماعی مان را مرتفع سازیم.

آنچه امروز دشمنان قسم خورده فقر و درویشی بر جامعه درویشی تحمیل کرده اند باید مصمم ترمان سازد که تنها راه تداوم بخشیدن مکتب جامع فقر و درویشی  ، برخورداری عمیق از نکات و آموزهای حضرت مجذوبعلیشاه است.

در این زمینه :

الف – استناد به سخنان حضرت مجذوبعلیشاه – یکم تیرماه ۹۷ خورشیدی

فقرا همه شان نماینده من هستند.

فقرا بدون برخورداری از منصب و جایگاهی «همه شان نماینده ایشان هستند» یعنی هر فقیری می تواند بعنوان یک فقیر ، خود را نماینده ایشان بداند.

بغیر از نمایندگانِ خمسه که بگفته خود ایشان وظایفشان بطور «مشخص و محدود» معلوم گردیده ، بنابراین برخلاف آنکه عده ای فقط بدلیل برخورداری از جایگاه نمایندگی خود را نمایندۀ تامّ الاختیار حضرت مجذوبعلیشاه دانسته، باید گفت کاملا اشتباه فکر کرده اید! چرا که حضرت آقا بطور مشخص حوزه نمایندگی شما را تعریف کرده و با سپردن این مسئولیت خطیر ، شما را از پرداختن به اموری که در حوزه نمایندگی تان نیست، برحذر داشته اند؛ درست برخلاف آنچه عده ای گمان می کنند که صِرفِ نماینده ایشان بودن هر کاری که خواستند را می توانند بکنند.

در واقع بطور مشخص حدود اختیارات نمایندگی شما تنها بار مسئولیتِ تصمیمات شما را سنگین تر می کند ولاغیر و نباید آقایان نمایندگان خمسه گمان کنند که بصرف نماینده حضرت آقا بودن خاصّه در «محدوده اختیارات نمایندگی»شان هر کاری که خواستند می توانند بکنند و فقرا هم چیزی نگویند.

این برادران نمایندگان خمسه مسئولیتششان زمانی خطیر می شود که محدوده نمایندگی شان مشخص شده و چنانچه خارج از این محدوده ، قدمی بردارند ، پا از حوزه اختیارات نمایندگی حضرت آقا بیرون نهاده ، باید نه تنها به جامعه فقری بلکه به وجدان های بیدار و خودشان نیز پاسخگو باشند.

ب – دکتر نورعلی تابنده در طی شش ماه گذشته ، دو مرتبه این موضوع را به نمایندگان خمسه گوشزد و متذکر شدند:  

با نام بردن از پنج تن از آقایان :

آقای حاج سیدعلیرضا جذبی ثابت علی ، حاج حسینعلی کاشانی بیدختی ، آقای حاج محمد تابنده ، آقای غلامرضا هرسینی وکیل دادگستری ، آقای میریونس جعفری اصلی ،

«که می توانند از طرف اینجانب امور مربوط به اجتماعی سلسله را اداره و با مقامات مذاکره نمایند.»

۱– این آقایان! آقای برادر مکرممان، آقای جذبی خودشان و پدرشان سالها در خدمت درویشی بوده اند، کتابها تصحیح و چاپ کردند، ایشان شیخ هستند و اگر در این شرایط فعلی مرحوم شدم ایشان جانشین من خواهد شد. بنابراین ، اینها را …

۲- آقای هرسینی، هزاران ، هزاران کار اغراق است ولی پرونده از فقرا به ایشان ارجاع کرده ام و انجام داده اند و خوب انجام داده اند، معلوم شده خداوند به ایشان کمک کرده که خوب انجام بشه.

٣- این حاج ممدآقا برادرزاده من هستند، یعنی در واقع به یاد مرحوم آقای رضا علیشاه به ایشان نگاه می کنیم.

۴- همینجور آقای کاشانی ، آقای کاشانی چقدر زحمت ها در راه فقر بکشن، خودشان ، پدرشان ، و جدّشان مرحوم آقای محبوبعلیشاه.

۵- آقای جعفری هم متصدّی حسینیه هستند، برای اینکه اینجا باشند بدونند، هر مرتبه حسینیه را ، گویی که حسینیه مال همه هست؛ ولی ایشان یادشان باشد، جارو کنند، آب و جارو کنند که درش را ما باز کردیم بریم تو انشالله .

چون یکی از آقایان نماینده خمسه و مأذون محترم سلسله با سفر به گرگان و گنبد ، اخیرا از کاغذ و قلم در دست گرفتن و نکته برداری از مطالب گفته بودند و اکیدا و مؤکدا خواستار نکته برداری از موضوعات شده بودند ، لازم بود این فقیر نتیجه نخستین نکته برداری خود را قلمی کرده تا به عرض مبارک ایشان برسانم تا انشالله در فرصت های بعدی مطالب و نکات دیگری که نکته برداری شده را قلمی کنم.

نوشته : حبل المتین

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.