علی سعیدی (اسم جاسوسی نیما) نفوذی صادراتی میان فقرای گنابادی خارج از کشور

۲,۲۹۷

علی سعیدی (اسم جاسوسی نیما) نفوذی صادراتی میان فقرای گنابادی خارج از کشور, خود را نماینده از طرف نمایندگان منتخب اعلام میکند و در دروغگویی از تمامی همپالکی های خود سبقت میگیرد.

علی سعیدی (اسم جاسوسی نیما) نفوذی صادراتی میان فقرای گنابادی خارج از کشور, خود را نماینده از طرف نمایندگان منتخب اعلام میکند و در دروغگویی از تمامی همپالکی های خود سبقت میگیرد. ایشان حقیر را متهم میکند که فقیر نیستم و دلیلی که میاورد این است که “تمامی فقرا زمان ملحق شدن به این گروه در یک دفتر رسمی ثبت نام میشوند و شناسه مخصوص دریافت میکنند, و این آقا و همکارانش در این دفتر که به این لیست اسامی دسترسی دارد اسم بنده را در آنجا پیدا نکردند.”

البته هر کس که مشرف به مکتب درویشان گنابادی شده باشد میداند که این یک کذب مطلق است. البته یک دفتر وجود دارد که سالهاست از اسامی و رفت و آمد و نام پدر و مادر و خواهر و برادر و محل سکونت خانواده فقرا نقشه برداری و لیست اخبار دقیق تهیه میکند. این دفتر همه فقرا را زیر نظر دارد و هرکسی که وارد سلسله گناباددی میشود اسم و رسمش را در این دفتر “خفیه نویسی” و “گزارش نویسی” ثبت و ضبط میکنند. ولی ان دفتر هیچ ربطی به سلسله گنابادی سلطان علیشاهی ندارد. بلکه متعلق به سازمانهای اطلاعاتی هست. این آقای علی سعیدی بند را به آب داده و اعتراف کرده که از اعضای سازمانهای اطلاعاتی است و پیش از روانه شدن به خارج و استقرار در دانمارک، نسخه ای از این دفتر ثبت اطلاعات و اخبار دراویش گنابادی ساکن خارج کشور را زیر بغلش گذاشته اند.

در ضمن این آقا از دستگیری و بیعت ایمانی در مکتب عرفانی و سر سپردن به پیر را به عنوان ملحق شدن به یک گروه یاد میکند که نشان دهنده بی اعتقادی اش به سلسله گنابادی است.

نمایندگان منتخب!
شما آقایان لطف بفرمائید و این آقا علی سعیدی را که عیناً شبیه قارچ سر درآورده و خودش را نماینده سلسله گنابادی در خارج معرفی میکند و حکم عزل و نصب نماینده های حضرت آقای مجذوبعلیشاه را میدهد ، و مدعی است که فقیر گنابادی هست و دارد به عنوان این که دارای ماموریت رسمی و مکتوب از طرف سلسله است با رسانه های مخلتف در این باب مصاحبه میکند, سر جای خودش بنشانید تا بیش از این آبرو ریزی برای پنجتن نماینده و سلسله به بار نیاورد.

آقایان نماینده!
این آقا علی سعیدی با بازیهای بچگانه با نرم افزار کامپوتری خود را در میان میکروفونهای رسانه ای مختلف مجسم کرده و نیز به سلطنت طلبی علاقه نشان میدهد و خطر میرود که دراویش را یک گروه سیاسی معرفی کند و به آن انگ سلطنت طلبی یا گروه های چپ و راست مختلف بزند.

برای سند تصویری از دروغگویی آشکار این عامل نفوذی در میان فقرا لطفا ویدئو ضمیمه شده را مشاهده فرمایید.

محسن سلطانی (امجد)

برای سند تصویری از دروغگویی آشکار این عامل نفوذی در میان فقرا لطفا ویدئو ضمیمه شده را مشاهده فرمایید:

 

@amjadsoltannejad

🌷@gonabadisufinews

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.