«عید غدیر؟! حیدر حیدر شعارشون ، جنایت افتخارشون» بقلم داوود مهراد جم

۱,۴۵۲

به میمنت شب #عیدغدیر رژیم #جمهوری_اسلامی برای اینکه نشان دهند، هیچ باوری به #اسلام ندارد و بلعکس، ضد اسلام و ضد بشر است! اقدام به سرکوب مجدد #درویشان_گنابادی متحصن در #زندان کرد! که مدتی است به مطالبه حقوق هم کیشان خویش دست به تحصن زده اند. همانگونه که پیش از این درویشان را برای دفاع از خود به خاک و خون کشیدند در #گلستان_هفتم ، در زندان نیز بار دیگر شقاوت خود را نشان دادند و بجای پاسخ به درخواست #قانونی ایشان، راه سرکوب را پیش گرفتند.
از رژیم اهریمنی آخوندی بیش از این توقعی نمی رود. زود باشد که وعده خدا محقق شود و ستمگران بسزای اعمالشان برسند. وعده خدا خلاف نیست. ولیکن آیا #مردمان بایستی ستم پذیر باشند و در مقابل ضحاک سکوت کنند!؟
مشکلی وجود ندارد که؛ کسی #کمونیست ، #فراماسون ، #آنوسی ، و …. باشد. مشکل اینجاست که خود را دیگر گونه نشان دهی و در لباس #دین دیگری کشوری را اشغال کنی و #مردمان آنجا را به اسارت بگیری و هر جنایتی را در پوشش فلان و فلان به انجام برسانی! براستی چرا #آخوند جماعت، بطور سیستماتیک از بدو به قدرت رسیدن، با اهل #تصوف می ستیزد و کوشش می کند این سلسله را حذف کند!؟
بحث نمی تواند اعتقادی باشد! چراکه؛ سران رژیم، اساسا باوری ندارند! پس مشکل کجاست؟

بقلم داوودمهراد جم 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.