درویشان گنابادی با چشم‌بند و دستبند از انفرادی فشافویه به مکانی نامعلوم منتقل شدند

۱,۱۳۲

به گزارش مجذوبان نور ، صبح امروز درویشان گنابادی محبوس در سلول‌های انفرادی زندان تهران بزرگ (فشافویه) با دست‌بند و پابند و چشم‌های بسته تحت شدیدترین تدابیر امنیتی از سلول خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

از تعداد، اسامی، وضعیت جسمی و محل انتقال این درویشان اطلاعی در دست نیست.

این درویشان در حادثه‌ی حمله‌ی روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به ‌شدت مجروح و بدون رسیدگی درمانی به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.