حصر دکترنورعلی تابنده غیرقانونی است و باید پایان بیابد؛ بقلم مهراد جم

۱,۴۴۸

نگاهی به برخورد سیستم حاکم با یک شخصیت برجسته حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی ایرانی ، و همچنین زندانیان عقیدتی و سیاسی ایران، و مقایسه آن با زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش در ترکیه و امکاناتی که در اختیار دارد.

در سیستمی مانند ترکیه؛ شخصی همچون صلاح الدین دمیرتاش در زندان از همه امکانات، حتی شرکت در انتخاب ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا برخوردار است!
ولیکن در اینجا، ایران ما مهد تمدن و فرهنگ جهان؛ شخصیت برجسته و کم نظیری همچون  دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه که رهبر میلیون ها درویش می باشند، و بیش از ٧٠ سال در راه احقاق حقوق انسان ها و همچنین تربیت سالکان که جزء بدنه اجتماع می باشند، بدون هیچ چشم داشتی فعالیت کرده اند؛ از ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش بی بهره اند!
٨ ماه است که رژیم دیکتاتوری و متوهم حاکم بر ایران، ایشان را در بازداشت خانگی نگه داشته و به هیچ کس هم پاسخی نمی دهد! و هنگامی هم که در مجامع بین المللی سخن از ستم رفته بر ایشان و درویشان به میان می آید، نمایندگان مزدورشان می کوشند نظم جلسه سازمان ملل را برهم بزنند و هرچه بیشتر حقیقت سیاه رژیم را به جهانیان نشان بدهند!
از ابتدای این توطئه سیاه که بر علیه شخص دکترتابنده صورت گرفته، بارها عنوان کردیم که؛ گرچه اصل این حصر و مسائل رخ داده درباره درویشان را نمی پذیریم و آن را قبول نداریم، ولیکن ارتباط صوتی و تصویری ایشان با پیروان و دوستدارانشان بمانند گذشته امری طبیعی و قابل دسترس است و بسیاری از شبهات ایجاد شده و نگرانی های اجتماع را برطرف می کند. اما؛ از آنجایی که دسیسه چینان و دستگاه های ضدامنیتی در پی مقاصد شومی هستند و بحران را یکی از اساسی ترین راهکارها در جهت تفرقه می دانند از هرگونه ارتباطی با ایشان جلوگیری می کنند و خائنین نیز همراهشان هستند!

صلاح الدین دمیرتاش که بتازگی حکم ۵ سال زندان وی تایید شده به عنوان یکی از شناخته شده ترین سیاستمداران ترکیه، چندی پیش از جانب حزبش کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه شد و در داخل زندان بخش اعظمی از فعالیت انتخاباتی خود را از داخل سلول انفرادی در شهر «ادیرنه» در شمال غرب ترکیه و بواسطه رسانه های اجتماعی هدایت می کرد.
ترکیه از جمله کشورهای ناقض حقوق بشر است و البته با شیوه جدیدی که دولت اردوغان باجرا درآورده بسرعت جایگزین جمهوری اسلامی می شود و سیاست های تخریبی روسیه را پیش خواهد برد و از آنجایی که ایران پتانسیل بالایی دارد، ۴ دهه طول کشید به اینجا برسد ولیکن ترکیه ظرف چند سال به شرایط کنونی ما خواهد رسید. چراکه پیشرفت یک دهه ای این کشور نیز بلطف اجباری! ایرانی ها و حمایت های جهت دار روسیه بوده است.
منظورم از اشتراک گذاری این پست بیشتر به جهت این بود:

در کشوری همچون ترکیه که خود از ناقضان حقوق بشر می باشد، یک شخصیتی مانند دمیرتاش در زندان به انواع امکانات دسترسی دارد و حتی کاندیدای ریاست جمهوری می شود و از داخل زندان به هدایت فعالیت های انتخاباتی می پردازد و یا در شبکه تلویزیونی شرکت کرده و سخنرانی می کند!
در کشور ما نیز ، مردم بمانند ترکیه، بی جهت زندانی و شکنجه یا بقتل می رسند! ولیکن زندانیان مانند دمیرتاش از حقوق خویش در زندان ها بهرمند نیستند!
اینجا حتی کسانی که توسط خود رژیم در هنگام دستگیری بطور وحشیانه ای و بدون هیچ دلیلی زخمی شده اند در تجمعاتی همچون گلستان هفتم ، درمان نمی شوند و پس از ماه ها گلوله در بدنشان می ماند و چرک می کند!
اینجا؛ نه تنها زندانیان بمانند دمیرتاش از اینترنت و شبکه اجتماعی در زندان بهرمند نیستند! بلکه برای اطلاع رسانی از وضعیت زنان درویش ، کارت تلفن آنها را نیز از ایشان می گیرند!

مواردی از این دست بسیار است و اگر بخواهیم بگویم شاید ماه ها طول بکشد!
از همینجا باز دوباره این مهم را تکرار می کنم:

مسئولیت هرگونه اتفاقی و خطری نسبت به حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده به عهده رژیم حاکم بر ایران و دستگاه های ضدامنیتی و همچنین نمایندگان تحمیلی به جناب دکتر تابنده می باشد.

ایشان به جهت سن بالا بایستی تحت مراقب های مخصوص باشند و هرگونه که خود صلاح بدانند رفتار نمایند.
دکترتابنده یک شخص عادی نیستند و باید به جهات مختلف رعایت حرمت ایشان بشود.
اما؛ شوربختانه می بینیم که رژیم انسان ستیز و اهریمنی آخوندی نه تنها رعایت شخصیت جامع و برجسته حضرتشان را نمی کند! بلکه ایشان را از ابتدایی ترین حقوق خویش هم محروم کرده و با بی شرمانه ترین رفتارها انواع فشارها را بر دکترتابنده تحمیل می کنند!
ما سکوت نخواهیم کرد.

بقلم : مهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.