تجلیل محمد مردانی ،آخوند درویش ستیز در گردهمائی مفام

۱,۰۳۸

آخوند محمد مردانی که از وی با عنوان «حجت الاسلام و المسلمین محمد مردانی» نام برده میشود در سومین گردهمایی ملی فعالان فرق، ادیان،اقوام و مذاهب (مفام) مورد تجلیل قرار گرفت.

از وی بعنوان محقق و پژوهشگر عرصۀ فرق و ادیان یاد میشود!

گفته میشود در این گردهمایی جمعی از پژوهشگران ، اساتید و مدیرانِ موسسات ضدتصوف و درویشی در سالن همایش مجتمع نرجس خاتون – جمکران – حضور بهم رسانده اند.

آخوند محمد مردانی عمده تحرکاتش را علیه فرق و ادیان منعطف ساخته .

وی در سال ۱۳۲۲ در شهرستان سُنقُر استان کرمانشاه به دنیا آمد ، تحصیلات مقدماتی خود را در مشهد نزد ادیب نیشابوری گذراند. وی دروس خارج فقه و اصول را نزد آخوند صافی گلپایگانی از دشمنان فقر و درویشی و مرعشی نجفی گذراند. 

وی پس از انقلاب بعلت حضور در جبهه در منطقه غرب کشور مسئولیّت های متعددی برعهده داشته است.

گفته میشود در حوزه فرهنگی! وی مدیریت حوزه های علمیه ورامین ، هشتگرد و اشتهارد فعالیت کرده است.

از آثار وی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مناظرات و مکاتبات، باب و بهاء، نیم نگاهی به وهابیت، شیطان پرستان، اسلام و دراویش، عرفانِ عارفان، سیری در مرام اهل حق، سؤالاتی از ملل و نحل، سیری گذرا در ادیان، سیری در مرام صوفی گری، صراط مستقیم.